13.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Tillidsrepræsentant var ikke beskyttet mod ophævelse uden varsel

OPHÆVELSE. Det var i orden, da en virksomhed ophævede en tillidsrepræsentants ansættelsesforhold uden varsel efter et års sygefravær. Det er nu afgjort efter en faglig voldgift.

En særlig regel om ophævelse i overenskomsten

Den fødevareindustrielle overenskomst indeholder en bestemmelse om, at arbejdsgiveren kan ophæve en medarbejders ansættelsesforhold, når medarbejderen har haft sygefravær af et års varighed.

Overenskomsten indeholder en stor beskyttelse af sygemeldte medarbejdere, men dog således, at en virksomhed efter et års sygefravær kan bringe den sygemeldte medarbejders ansættelsesforhold til ophør uden videre, det vil sige uden opsigelsesvarsel.

Ophævelse i forhold til en tillidsrepræsentant

Problemstillingen i den aktuelle faglige voldgift var, om virksomheden kunne bringe bestemmelsen i anvendelse i forhold til en tillidsrepræsentant, der havde været sygemeldt i et år.

Når en tillidsrepræsentant skal opsiges, skal der normalt foreligge såkaldte tvingende årsager herfor.

Tillidsrepræsentanten fik ophævet ansættelsesforholdet uden iagttagelse af opsigelsesvarsel, og uden at virksomheden i øvrigt foretog nogen prøvelse af, om der forelå tvingende årsager for ophævelsen.

DI og forbundet var uenige

Forbundet var af den opfattelse, at reglen, når det gælder tillidsrepræsentanter, kun kan anvendes, når der i øvrigt også foreligger tvingende årsager.

DI mente omvendt, at den særlige overenskomstregel om ophævelse af ansættelsen ved et års sygefravær kunne anvendes frit på såvel beskyttede som på ikke-beskyttede medarbejdere, da reglen ikke indeholdt nogen undtagelse i forhold til beskyttede medarbejdere.

Et forbehold for anvendelse af denne type regler på beskyttede medarbejdere er indsat i flere andre overenskomster, men ikke i den fødevareindustrielle overenskomst.

Sagen skulle derfor afgøres i en faglig voldgift.

Reglen kunne anvendes

I den faglige voldgift blev der foretaget en grundig gennemgang af ophævelsesbestemmelsens ordlyd, formål og baggrund i øvrigt.

Dommeren gav DI og virksomheden ret i, at reglen kunne anvendes på tillidsrepræsentanter. Det er derfor muligt også ved tillidsrepræsentanters langvarige sygefravær af et års varighed at ophæve ansættelsen uden opsigelsesvarsel, og uden at arbejdsgiver i øvrigt skal iagttage kravet om tvingende årsager for afbrydelsen af ansættelsen.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI'S RÅD

Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser om samme emne, herunder om anvendelse af 120- dagesreglen på tillidsrepræsentanter.

Når en overenskomstregel om langvarig sygdom ikke indeholder nogen undtagelse i forhold til anvendelse på tillidsrepræsentanter, finder reglen som udgangspunkt anvendelse også for tillidsrepræsentanter.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter