Modelfoto: Colourbox

07.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvist for at tage papirer og skubbe direktøren

Det var i orden, at en virksomhed bortviste en medarbejder, der nægtede at lade virksomheden gennemse de ting, hun ville tage med sig, og som skubbede direktøren. Det slår en ny kendelse fast.

Ville tage materiale fra arbejdspladsen med hjem

En kvinde blev opsagt fra sin stilling som planlægger hos en hjemmeplejevirksomhed, da hun havde et betydeligt sygefravær, og det ikke harmonerede med driften af virksomheden.

Kvinden var sygemeldt i opsigelsesperioden, og da hun kom ind på virksomheden for at aflevere sin nøgle og sit ID-kort, tog hun en række effekter under armen, som hun sagde var hendes egne. Medarbejderen nægtede at lade sin leder få mulighed for at se materialet igennem, før hun gik, og hun fik at vide, at virksomheden mente, det var tyveri, hvis hun tog materialet med sig.

Bortvist og anmeldt for vold

Alligevel tog kvinden materialerne med sig, og hun skubbede direktøren, der stod i døren, for at komme ud.

Dagen efter afleverede medarbejderens fagforening nogle af effekterne tilbage til virksomheden, men virksomheden valgte samme dag at bortvise medarbejderen for at udøve vold over for direktøren og for at have taget nogle af virksomhedens ting med sig, selv om hun var advaret om ikke at gøre det.

Samtidig blev kvinden anmeldt til politiet for vold mod direktøren.

Krævede godtgørelse for uberettiget bortvisning

Fagforeningen hævdede, at bortvisningen var uberettiget, fordi virksomheden ikke havde bevist, at det materiale, som kvinden tog med sig, var virksomhedens, eller at direktøren havde været udsat for vold.

Samtidig påstod fagforeningen, at virksomheden havde reageret for sent ved først at bortvise kvinden, efter fagforeningen havde tilbageleveret effekterne.

Fagforeningen lagde også vægt på, at politiet ikke var gået videre med anmeldelsen.

Brud på tillidsforholdet og loyalitetspligten

Virksomheden mente derimod, at bortvisningen var berettiget, fordi der var tale om et brud på tillidsforholdet mellem parterne og medarbejderens loyalitetspligt.

Virksomheden lagde vægt på, at kvinden tog mapper og papirer med sig, selv om virksomheden anmodede om at få lov til at kigge materialet igennem, og hun blev advaret om konsekvenserne af sin adfærd.

Samtidig havde kvinden en voldelig adfærd over for direktøren, som i sig selv berettigede virksomheden til at bortvise hende.

Virksomheden mente også, at den stadig havde adgang til at bortvise dagen efter, selv om fagforeningen havde tilbageleveret noget materiale.

Bortvisning var berettiget

Dommeren var enig med virksomheden i, at hændelserne med kvinden var et brud på det nødvendige tillidsforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder og på loyalitetsforpligtelsen.

Virksomheden havde ikke udvist passivitet, selv om bortvisningen skete, efter at fagforeningen havde leveret nogle effekter tilbage.

Dommeren fandt herefter, at bortvisningen var berettiget. Det var uden betydning, at medarbejderen havde afleveret dele af materialet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgiftssag FV 2018.0146.

DI's råd

Sagen er i tråd med tidligere sager om samme emne og viser, at en arbejdsgiver har ret til at sikre sig, at en medarbejder ikke fjerner arbejdsrelateret materiale fra arbejdspladsen. 

Det betyder samtidig, at en arbejdsgiver kan anmode en medarbejder om at se det materiale, som medarbejderen ønsker at tage med sig. 

Sagen viser også, at det ikke er af afgørende betydning for den ansættelsesretlige vurdering af en sag, om en virksomhed har politianmeldt forholdet, eller om politiet følger op på sagen strafferetligt. 

Kontakt altid DI for rådgivning, inden I bortviser en medarbejder. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter