Modelfoto: Colourbox

14.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Lettere at undgå ulovlig arbejdskraft efter den 1. juni

Folketinget vedtog den 30. april 2019 et lovforslag, som betyder, at virksomheder fra den 1. juni skal have besked, hvis myndighederne inddrager en arbejdstilladelse, eller arbejdstilladelsen bortfalder.

Besked til virksomhederne

I dag har virksomhederne ikke adgang til information, som kan hjælpe dem til at undgå at have ulovlig arbejdskraft ansat, på trods af at informationen er tilgængelig i diverse myndighedsregistre. Derfor har nogle virksomheder oplevet at blive tildelt bøder, selv om de har handlet i god tro.

Men nu burde det blive lidt lettere at undgå bøder. Folketinget vedtog den 30. april 2019 dele af regeringens lovforslag om styrket rekruttering af udenlandske medarbejdere.

Et politisk flertal bakkede op om, at virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, skal have besked, hvis en medarbejder under ansættelsesforholdet får inddraget sin arbejdstilladelse, eller arbejdstilladelsen bortfalder.

Advisering via e-Boks

Adviseringsordningen betyder, at Udlændingestyrelsen (US) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) skal give jeres virksomhed besked, hvis en udenlandsk medarbejder får inddraget sin arbejdstilladelse, eller arbejdstilladelsen bortfalder under ansættelsesforholdet, og medarbejderen dermed mister retten til at arbejde lovligt i Danmark.

Det er alle arbejdsgivere, som den udenlandske medarbejder har arbejdet hos inden for en periode af tre måneder fra det tidspunkt, arbejdstilladelsen ikke længere er gyldig.

Adviseringen vil ske via virksomhedens e-Boks.

Husk at tjekke pas ved ansættelse

Adviseringsordningen gælder kun i det løbende ansættelsesforhold. Det betyder, at virksomhederne ikke automatisk vil få besked, når de ansætter en medarbejder, eller når den eksisterende arbejdstilladelse udløber.

Derfor er det vigtigt, at I fortsat tjekker medarbejderens pas for at se, om medarbejderen har statsborgerskab fra et land uden for EU og derfor skal have en arbejdstilladelse, eller om der er tale om en EU-borger, som kun skal registreres ved SIRI som EU-arbejdstager.

Undgå bøder

Desuden er det fortsat vigtigt, at virksomheden har procedure og følger op på, hvornår en medarbejders arbejdstilladelse udløber, så medarbejderen inden udløbsdatoen får ansøgt om forlængelse af den eksisterende tilladelse eller får ansøgt om en ny arbejdstilladelse.

Hvis medarbejderen arbejder efter udløb af en arbejdstilladelse, kan det formentlig koste virksomheden en bøde på 15.000 kr. pr. påbegyndt måned, medarbejderen arbejder.

Medarbejdere, der forlader Danmark

Adviseringsordningen gælder også, hvis medarbejderens tidsbegrænsede arbejdstilladelse bortfalder under det løbende ansættelsesforhold. Fast track-ordningen er undtaget fra bortfaldsreglerne.

Bortfald af en arbejdstilladelse sker automatisk, hvis medarbejderen opgiver sin bopæl og forlader Danmark, eller hvis medarbejderen er udrejst af Danmark i mere end 6 måneder. Det sker, uden at SIRI eller US har foretaget en afgørelse, der konstaterer bortfald.

Derfor bør I være opmærksomme på, at medarbejderen ikke skal opgive sin bopæl i CPR-registeret og bevare en bopæl i Danmark ved enkeltstående udrejser af Danmark.

Desuden skal I være opmærksomme på, at udrejser af Danmark over 6 måneder kan føre til, at en arbejdstilladelse bortfalder, og medarbejderen kun kan arbejde i Danmark igen, hvis vedkommende opnår dispensation fra bortfaldet eller opnår en ny arbejdstilladelse.

L 151 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

DI's råd

DI anbefaler, at den ansvarlige for medarbejdernes arbejdstilladelse har adgang til virksomhedens e-Boks og kan modtage eventuelle adviseringer.

Desuden bør I have en fast procedure for kontrol af, hvilket statsborgerskab medarbejderen har, og om medarbejderen kun kan arbejde lovligt i Danmark med en arbejdstilladelse.

I bør ligeledes  kontrollere, at medarbejderen får ansøgt om forlængelse af en eksisterende arbejdstilladelse eller får ansøgt om en ny, der gælder for det pågældende arbejde hos arbejdsgiveren.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter