Modelfoto: Colourbox

07.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nødvendigt at opsige to dage efter barns fødsel

Ligestillingsnævnet har frifundet en virksomhed, der opsagde en afdelingschef, som kun to dage tidligere havde fået et barn. Virksomheden havde bevist, at manden blev opsagt som følge af virksomhedens økonomisk underskud, ikke fordi han var blevet far og ønskede forældreorlov.

Fortalte, at han skulle være far

Den mandlige medarbejder blev ansat i januar 2018 i en nyoprettet stilling som afdelingschef hos virksomheden.

Allerede i forbindelse med ansættelsen, inden parterne indgik skrev under på ansættelseskontrakten, fortalte manden, at hans samlever var gravid, og at han i forbindelse med fødslen ønskede at holde fædreorlov.

Virksomheden havde underskud

Kort tid efter ansættelsen konstaterede virksomheden, at deres økonomi var nedadgående, og at det var nødvendigt at reducere i medarbejderstaben.

Virksomheden havde både regnskaber og bestyrelsesmødereferater, der viste, at de på tidspunktet omkring opsigelsen var i økonomiske vanskeligheder, da de blandt andet havde et væsentlig underskud i virksomheden.

Virksomheden valgte derfor den 29. maj 2018 at opsige afdelingschefen.

To dage efter fødsel

Da afdelingschefen blev opsagt den 29. maj, var det kun to dage siden, at hans samlever havde født deres fælles barn.

Manden mente derfor, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven og indbragte virksomheden for Ligebehandlingsnævnet med påstand om en godtgørelse på 9 måneders løn.

Virksomheden løftede bevisbyrden

Nævnet lagde til grund at den mandlige medarbejder var opsagt under sin fædreorlov, og at det derfor var virksomheden, der skulle bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i mandens samlevers graviditet eller ønsket om orlov.

Virksomheden kunne ved deres fremlagte regnskaber og bestyrelsesmødereferater bevise, at de i foråret 2018 havde været i økonomiske vanskeligheder, og at det derfor havde været nødvendigt at opsige et antal medarbejdere.

Det var nemlig ikke blot afdelingschefen, men også én anden medarbejder, der blev opsagt. Herudover fik en tredje medarbejder væsentligt ændret sine ansættelsesvilkår som følge af den pressede økonomi.

Lige netop afdelingschefen var blevet valgt, da han i kun kort tid havde haft en helt nyoprettet stilling, hvis arbejdsopgaver virksomhedens ejer selv ville overtage, efter at han var opsagt.

På baggrund af disse forhold fandt Ligebehandlingsnævnet, at virksomheden havde løftet bevisbyrden, og virksomheden blev derfor frikendt.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse i sag nr. J.nr. 18-42450 

DI's råd

Sagen viser, at den omvendt bevisbyrde, der gælder, hvis en beslutning om opsigelse bliver truffet under medarbejderens barsel, godt kan løftes, hvis virksomheden har tilstrækkelig dokumentation.

Bevisbyrden kan være særdeles vanskelig at løfte for virksomheden, og der stilles som udgangspunkt meget strenge krav til virksomhedens dokumentation.

Dog vurderes alle sager helt konkret, og i dette tilfælde var det muligt for virksomheden at løfte den omvendte bevisbyrde.

DI anbefaler altid, at I kontakter DI for rådgivning, hvis I skal opsige en medarbejder under dennes barsel.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter