Modelfoto: Colourbox

13.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Sms fra kunden var sexchikane

En kvindelig konsulent har fået 30.000 kr. i godtgørelse, efter at hun var blevet udsat for sexchikane af en ledende medarbejder i en virksomhed, der var kunde hos hendes arbejdsgiver.

Upassende sms

Den kvindelige medarbejder var ansat som konsulent og skulle udføre økonomiopgaver for en anden virksomhed, som var kunde hos hendes arbejdsgiver.

I to separate perioder i 2016 og i 2017 skulle hun arbejde for virksomhedskunden, og hun havde som en del af dette arbejde kontakt med den daglige leder hos kunden.

Den daglige leder hos kunden opførte sig på en måde, som den kvindelige konsulent fandt upassende. Han sendte hende blandt andet en sms med teksten: ’Du er sexet!’, da hun henvendte sig til ham med økonomispørgsmål.

Konsulenten henvendte sig derfor til direktøren hos kunden. Herefter opsagde kunden samarbejdet med kvindens arbejdsgiver.

Klage over sexchikane

Kvindens ægtefælle sendte et par måneder senere en mail til direktøren hos kunden og anklagede den daglige leder for at have udøvet sexchikane mod hans kone.

Direktøren besvarede mailen og oplyste manden, at han ville undersøge sagen.

Opsagde samarbejdet

Kort derefter afholdt kvinden og virksomhedskunden et møde. Samme dag besluttede virksomhedskunden sig for at opsige samarbejdet med kvindens arbejdsgiver.

Herefter gjorde kvindens advokat gældende over for virksomhedskunden, at kvinden havde været udsat for uønsket adfærd af seksuel karakter.

Dette afviste virksomheden, som påpegede, at de havde opsagt aftalen, fordi kvinden havde leveret en mangelfuld ydelse.

Dette medførte, at kvindens advokat indbragte hendes klage for Ligebehandlingsnævnet med påstand om sexchikane.

Kunden fungerede som arbejdsgiver

Nævnet lagde til grund, at virksomhedskunden havde almindelige instruktionsbeføjelser over for kvinden og derfor reelt havde fungeret som kvindens arbejdsgiver i ligebehandlingslovens forstand.

Derfor var virksomhedskunden forpligtet til at sikre kvinden mod forskelsbehandling på grund af køn, herunder sexchikane.

Nævnet fandt herudover, at sms-beskeden fra den daglige leder udgjorde sexchikane mod kvinden.

Godtgørelse på 30.000 kr.

Kvinden fik derfor medhold i sin klage for Ligebehandlingsnævnet og blev tilkendt en godtgørelse på 30.000 kr. fra virksomhedskunden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets J.nr. 18-45596

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed, der blot fungerer som en arbejdsgiver for en medarbejder, også kan være ansvarlig efter ligebehandlingsloven. 

Hvis en virksomhedskunde eksempelvis i en vis periode har instruktionsbeføjelser over en medarbejder, kan denne virksomhed blive holdt ansvarlig i forhold til sager om sexchikane, også selv om medarbejderen reelt er ansat hos en anden virksomhed.

Sagen viser ligeledes, at en enkelt sms-besked kan udgøre sexchikane.

Herudover er sagen et eksempel på niveauet for godtgørelser i sexchikanesager, der før årsskiftet lå på ca. 25.000 kr., er forøget, så det i gennemnit er på 33.000 kr.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter