27.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Få styr på indefrysning og indberetning af feriepenge

Snart er det 1. september, og der begynder overgangsordningen mod den nye ferielov. Læs, hvad det betyder for din virksomhed, og hvad I især skal være opmærksomme på.

Overgangsåret (Indefrysningsperioden)

Alle feriepenge optjent i overgangsåret fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 bliver hensat og opspares i Lønmodtagernes Feriemidler.

I må ikke udbetale feriepenge, der optjenes i overgangsåret til medarbejderen.

Det er slutdatoen for lønperioden, der afgør, om feriegodtgørelsen skal indefryses. Hvis eksempelvis virksomheden har en 14 dages lønperiode, der slutter den 8. september 2019 (uge 35-36), skal ferigodtgørelsen for hele lønperioden indefryses. Hvis virksomheden tilsvarende har en 14 dages lønperiode, der slutter 6. september 2020 (uge 35-36), skal feriegodtgørelsen ikke indefryses.

Der skal indefryses 12,5 pct. af den ferieberettigede løn. Det gælder både for medarbejdere med feriegodtgørelse og medarbejdere, der holder ferie med løn.

For medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, eller når folkepensionsalderen i løbet af overgangåret, skal ferepengene ligeledes indefryses.

Indberetning af ferie

I overgangsåret skal virksomheden indberette ferie for alle medarbejdere – også medarbejdere, der holder ferie med løn.

For funktionærer, der fratræder, skal I indberette ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. (Ved indberetning skal i angive optjeningsår 9999.)

For funktionærer, der er ansat ved afslutningen af overgangsåret den 31. august 2020, skal der ligledes indberettes. Men her kan I enten indberette løbende eller på én gang. Fristen for indberetning er 31. december 2020.

Læs mere om indberetning på  virk.dk/ny ferielov og  skat.dk/ny ferielov.

Beskatningen ændres

Hvis virksomheden er omfattet af en feriegarantiordning og beholder feriegodtgørelse i virksomheden for overenskomstdækkede medarbejdere, sker der en ændring af beskatningsreglerne.

Hidtil er feriegodtgørelsen blevet beskattet ved optjeningen. Fra 1. september 2019 sker beskatningen først ved udbetalingen. Feriegodtgørelsen for overgangåret skal derfor indberettes før skat.

De nye skatteregler gælder ikke kun i overgangåret, men også efter den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020.

For medarbejdere, hvor virksomheder afregner feriepenge til FerieKonto, skal der fortsat afregnes skat i forbindelse med optjeningen.

Læs mere om beskatning  skat.dk/ny ferielov.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter