Foto: GettyImage

26.08.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Flykaptajner kunne ansættes på deltid

Et flyselskab tilbød en række piloter, der var styrmænd, at de kunne blive kaptajner. Det blev afgjort i en faglig voldgift, at det var berettiget, at de som kaptajner blev ansat på deltid.

Flyselskab tilbød stillinger som kaptajn på deltid

Modsat tidligere havde et flyselskab et stort behov for piloter om sommeren, men knap så stort et behov om vinteren.

Derfor kontaktede flyselskabet i starten af 2017 de styrmænd, der stod øverst på deres interne anciennitetsliste, og spurgte, om de ønskede at blive udnævnt til kaptajner på deltid. De skulle så arbejde fuld tid om sommeren og på deltid om vinteren.

De fremtidige kaptajner skulle arbejde ca. 80 % af fuld tid gennemsnitligt over året. Denne procent betød, at de beholdt deres styrmandsløn på fuld tid, da kaptajnslønningerne er højere, og at de fik ca. 30 ekstra fridage om året.

Hvis de sagde nej til tilbuddet, beholdt de deres plads på anciennitetslisten. Alle sagde dog ja.

Alternativet til at tilbyde stillinger på deltid var at udnævne færre kaptajner og i stedet lade fly stå på jorden om sommeren. Det skyldtes, at det ikke økonomisk kunne svare sig at udnævne så mange nye kaptajner på fuld tid.

Faglig voldgift

Piloternes fagforening mente, at disse tilbud om deltidsstillinger var i strid med parternes overenskomst, da forbundet ikke mente, at overenskomsten gav flyselskabet ret til at tilbyde allerede ansatte deltid.

Forbundet mente, at overenskomstens deltidsbestemmelser, hvorefter piloterne havde krav på deltid i visse situationer samt en generel ret til at bede om deltid, udtømmende gjorde op med mulighederne for deltid.

Derudover mente forbundet også, at tilbuddene reelt udgjorde tvang.

Flyselskabet var ikke enige i disse synspunkter, og derfor indbragte forbundet flyselskabet for Arbejdsretten med påstand om brud på overenskomsten.

Sagen blev henvist til en faglig voldgift for at få afgjort, hvordan overenskomsten skulle fortolkes.

Forskel på diktere og tilbyde

Dommeren konkluderer i sin afgørelse af voldgiften, at arbejdsgiveren har ledelsesretten, at der var et klart driftsmæssigt behov for deltid, og at overenskomsten ikke i sig selv begrænser flyselskabets ret til at tilbyde deltid til allerede ansatte.

Forbundet havde ikke kunnet føre bevis for, at det var aftalt, at det kun var de muligheder, der udtrykkeligt var beskrevet i overenskomsten, der kunne bruges i relation til deltid.

I forhold til argumentet om tvang bemærker dommeren, at ”(d)er er nu engang forskel på at diktere og på at tilbyde”.

Han afviser også, at en forfremmelse til kaptajn udgør en nyansættelse af en pilot. I så fald kunne deltiden efter overenskomsten kun vare i 2 år.

Deltidsloven

Da dommeren i sagen nåede frem til, at deltiden ikke var i strid med overenskomsten, var det ikke nødvendigt at tage stilling til deltidsloven.

Deltidsloven medfører dog, at et forbud mod deltid til allerede ansatte medarbejdere i en overenskomst bliver ugyldigt.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af 17. juli 2019 i FV2019.0007.

Di's råd

Sagen viser, at selv om der er beskrevet visse muligheder for deltid i en overenskomst, er det ikke udelukket, at man kan lave andre aftaler med en medarbejder. Det er kun udelukket at aftale andet, hvis det kan bevises, at det har været overenskomstparternes fælles intention, at overenskomsten udtømmende beskriver, hvilke muligheder der er. 

Selv hvis der er aftalt begrænsninger for deltid i en overenskomst, kan disse bestemmelser dog være i strid med deltidsloven. 

Det skyldes, at de fleste begrænsninger på deltid mellem en arbejdsgiver og allerede ansatte medarbejdere er ugyldige efter deltidsloven. 

Hvis I ønsker at aftale deltid med en medarbejder, og det som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre efter ordlyden af jeres overenskomst, vil vi anbefale, at I kontakter DI for en drøftelse af, hvad der kan lade sig gøre.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter