Foto: Colourbox

17.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Indbetal uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

Feriepenge for optjeningsåret 2017, der ikke er udbetalt senest den 30. september, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Seneste rettidige indbetalingsdag er den 15. november.

Indbetaling og kontrol

Hvis en medarbejder ikke har holdt al sin ferie eller ikke har hævet sine feriepenge, inden ferieåret udløber, skal feriepengene som udgangspunkt indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefond udpeger efter den 15. november 2019 en række virksomheder til revisionskontrol af de afregnede feriepenge.

Undtagelser

Vær opmærksom på, at der er en række undtagelser til forpligtelsen om at indbetale til den centrale ordning, Arbejdsmarkedets Feriefond.

Der er nemlig i en række overenskomster aftalt særlige regler for feriefonde, som er knyttet til de enkelte overenskomster. I bør derfor undersøge, om overenskomsten forpligter jer til at indbetale uhævede feriepenge til en anden fond end Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Frist den 30. september

Indtil den 30. september efter ferieårets udløb har medarbejderen ret til at få den 5. ferieuge udbetalt.

Ligeledes har medarbejdere, der er fratrådt virksomheden i løbet af ferieåret 2018-2019, ret til at få udbetalt resterende feriepenge for optjeningsåret 2017.

For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen i begge tilfælde udfylde en blanket (se nedenfor) og aflevere den til virksomheden.

Virksomheden skal efter at have udbetalt feriepengene til medarbejderen gemme blanketten i et år.

 

Skabeloner

Blanket til udbetaling af uhævede feriepenge

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter