Foto: Colourbox

17.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Indbetal uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

Feriepenge for optjeningsåret 2017, der ikke er udbetalt senest den 30. september, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Seneste rettidige indbetalingsdag er den 15. november.

Indbetaling og kontrol

Hvis en medarbejder ikke har holdt al sin ferie eller ikke har hævet sine feriepenge, inden ferieåret udløber, skal feriepengene som udgangspunkt indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefond udpeger efter den 15. november 2019 en række virksomheder til revisionskontrol af de afregnede feriepenge.

Undtagelser

Vær opmærksom på, at der er en række undtagelser til forpligtelsen om at indbetale til den centrale ordning, Arbejdsmarkedets Feriefond.

Der er nemlig i en række overenskomster aftalt særlige regler for feriefonde, som er knyttet til de enkelte overenskomster. I bør derfor undersøge, om overenskomsten forpligter jer til at indbetale uhævede feriepenge til en anden fond end Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Frist den 30. september

Indtil den 30. september efter ferieårets udløb har medarbejderen ret til at få den 5. ferieuge udbetalt.

Ligeledes har medarbejdere, der er fratrådt virksomheden i løbet af ferieåret 2018-2019, ret til at få udbetalt resterende feriepenge for optjeningsåret 2017.

For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen i begge tilfælde udfylde en blanket (se nedenfor) og aflevere den til virksomheden.

Virksomheden skal efter at have udbetalt feriepengene til medarbejderen gemme blanketten i et år.

 

Skabeloner

Blanket til udbetaling af uhævede feriepenge

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter