Foto: GettyImage

09.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Kun rigtige ansøgere har krav på godtgørelse

Det var forskelsbehandling, da en butik annoncerede efter ’’skolepiger’’ til et deltidsjob. Alligevel fik en mand, der klagede over at være forhindret i at søge stillingen, ikke tilkendt en godtgørelse.

’’Skolepiger søges’’

Sådan lød overskriften på et stillingsopslag fra en butik, der søgte efter en deltidsmedarbejder til åbningen af en ny afdeling.

En mandlig jobansøger mente, at stillingsopslaget var i strid med ligebehandlingsloven, da ordvalget ’’skolepiger’’ afskrev ham som ansøger til stillingen på grund af hans køn.  

Manden indgav derfor en klage for Ligebehandlingsnævnet og krævede en godtgørelse for forskelsbehandling. Han havde ikke søgt stillingen.

Skolepiger eller skoledrenge?

Virksomheden gjorde gældende, at der ikke var tale om forskelsbehandling på grund af køn, da virksomheden søgte efter en ungarbejder.

Ordvalget skolepiger afskrev ikke mandelige jobansøgere fra at søge og få jobbet. Virksomheden kunne ligeså vel have brugt ordet skoledreng. Desuden gjorde virksomheden gældende, at de havde flere mandelige medarbejdere i deres øvrige afdelinger.

Brud på forskelsbehandlingsloven, men ingen godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet bemærkede, at stillingsannoncen var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod kønsbestemte annoncer, og at der derfor var sket et brud på ligebehandlingsloven. Nævnet tillagde det ikke betydning, at resten af stillingsopslaget var kønsneutralt.

Den mandlige klager havde ikke søgt stillingen, og han blev derfor ikke tilkendt en godtgørelse. Ligebehandlingsnævnet bemærker, at det kræver retlig interesse i en sag for at kunne tilkendes en godtgørelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 28. juni 2019 i sag nr. 18-61717.

DI's råd

Afgørelsen understreger, at en klager skal have søgt stillingen for at kunne tilkendes en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Det er ikke tilstrækkeligt, at en klager havde tænkt sig at søge stillingen for at få tilkendt en godtgørelse. 

Afgørelsen viser videre, at virksomhederne skal være påpasselige med deres ordvalg i stillingsopslag, da der er et generelt forbud mod annoncering af kønsbestemt arbejdskraft. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter