Foto: Colourbox

23.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Landsretten skal afgøre sag om 120-sygedagesreglen

Sø- og Handelsretten afgjorde i maj i år, at en 70-årig praksis om, at weekender og øvrige fridage tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage, stadig gælder. Højesteret afviste for 14 dage siden, at spørgsmålet kunne ankes til Højesteret, da sagerne ikke er tilstrækkelig principielle. HK har dog alligevel valgt at anke afgørelserne til landsretten.

120-dagesreglen

Hvis en funktionær har været syg i 120 dage inden for 12 måneder, kan vedkommende opsiges med én måneds varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2. Det forudsætter dog, at reglen er skrevet ind i medarbejderens kontrakt, at medarbejderen stadig er syg, og at opsigelsen sker umiddelbart efter, de 120 sygedage er nået.

Weekender og øvrige fridage har talt med i 70 år

Det fremgår ikke af funktionærloven eller forarbejderne til loven, hvilke dage der kan tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage.

Siden starten af 1950’erne har parterne på arbejdsmarkedet dog fulgt en regel, hvorefter weekender og øvrige fridage tælles med, hvis medarbejderen er fuldtidssygemeldt på begge sider af de arbejdsfrie dage. Det skyldes en dom fra Sø- og Handelsretten fra 1950. Den dom blev bekræftet af Sø- og Handelsretten i tre afgørelser fra maj i år. Se DI’s nyhed herom.

HK mener, at Højesteret har ændret praksis

HK mener fortsat, at Højesteret har antydet i en dom fra november 2017, at Højesteret ikke er enige i denne praksis.

Derfor søgte HK om ret til at anke afgørelserne fra Sø- og Handelsretten til Højesteret.

Det afviste Højesteret dog i september 2019, hvor begrundelsen var, at sagerne ikke var tilstrækkelig principielle.

DI forventede, at HK herefter ville opgive sagerne, men HK har mandag den 23. september valgt at anke afgørelserne til landsretten.

Dansk Erhverv og DI fører de i alt 3 sager.

DI's råd

Sø- og Handelsretten har givet DI medhold i, at weekender og øvrige fridage skal tælles med i 120-dagesopgørelsen, når der er tale om en fuldtidssygemeldt medarbejder. HK har dog i dag anket alle tre sager til landsretten, selv om Højesteret har sagt, at sagerne ikke er principielle. Det er derfor ikke forventningen, at landsretten vil ændre dommene, men der er endnu ikke tale om en endelig afgørelse af spørgsmålet.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter