02.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Vederlag til tillidsrepræsentanter

De fleste overenskomster indeholder regler om vederlag til tillidsrepræsentanterne. Vederlaget udbetales normalt fra overenskomstens Samarbejds- og Uddannelsesfond. Det er altså ikke virksomheden, der skal udbetale vederlaget, men ofte skal virksomheden bekræfte tillidsrepræsentantens oplysninger.

Vederlag for aktiviteter uden for arbejdstiden

Vederlaget er en kompensation, som tillidsrepræsentanten modtager for den tid, tillidsrepræsentanterne bruger på hvervet uden for deres arbejdstid.

Tillidsrepræsentanten eller forbundet tager initiativet

Der er tillidsrepræsentanten eller forbundet, der har ansvaret for at opgøre grundlaget og indberette det til uddannelses- og samarbejdsfonden på overenskomstområdet. Reglerne er forskellige på de forskellige overenskomster.

For jer som virksomhed betyder det, at I ikke behøver at holde styr på, hvornår valggrundlaget skal indberettes. Til gengæld kan I blive spurgt, om I er enige i opgørelsen.

Er der ikke enighed om opgørelsen, er det op til tillidsrepræsentanten at begære spørgsmålet behandlet i det fagretlige system.

Sådan gør man på Industriens Overenskomster

På Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst skal tillidsrepræsentanten indberette valggrundlaget senest den 23. september 2019.

Tillidsrepræsentanten skal udfylde en blanket, som I som virksomhed skal skrive under på, hvis I er enige om opgørelsen. Herefter indsender tillidsrepræsentanten den til Industriens Pensionsservice, som administrerer ordningen.

Valggrundlaget udgøres af alle ansatte, uanset om de er organiserede i det overenskomstbærende forbund eller ej.

Eksterne vikarer

På Industriens Overenskomst, men ikke funktionæroverenskomsten, skal man også tælle de eksterne vikarer, som er tilknyttet virksomheden på opgørelsestidspunktet, med.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter