Foto: Colourbox

20.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomhedspraktik talte som hele sygedage efter 120-dagesreglen

I en principiel sag har Sø- og Handelsretten afgjort, at virksomheder som udgangspunkt kan tælle forløb med virksomhedspraktik med som hele sygedage i opgørelsen af de 120 sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2.

Opsigelse efter 120-dagesreglen

Hvis en funktionærs ansættelseskontrakt indeholder en bestemmelse om 120-dagesreglen, kan virksomheden opsige funktionæren med en måneds varsel, hvis medarbejderen har haft mindst 120 sygedage inden for en periode på 12 måneder og har modtaget løn i den periode.

Opsigelsen skal ske umiddelbart efter udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen stadig er syg. I praksis er det anerkendt, at en opsigelse, der falder op til ni dage efter den 120. sygedag, er i umiddelbar tilknytning til udløbet af 120 sygedage.

Sygemeldt med brækket håndled

En funktionær faldt og brækkede sit håndled, hvorefter hun blev sygemeldt. Under funktionærens sygeforløb afviste virksomheden funktionærens ønske om en delvis raskmelding, medmindre funktionæren kunne arbejde mindst fem timer om dagen. Det kunne funktionæren ikke.

Virksomheden, kommunen og funktionæren aftalte i stedet, at funktionæren skulle starte i virksomhedspraktik i virksomheden, hvor hun var ansat. Dette skete efter reglerne i sygedagpengeloven, og virksomheden fik fuld refusion af sygedagpenge i praktikperioden.

I praktikperioden arbejdede medarbejderen to-fire timer om dagen. Da praktikperioden var afsluttet, skulle funktionæren ifølge planen deltidsraskmeldes i henhold til en optrapningsordning.

Opsagt efter 120-dagesreglen

I praktikperioden blev funktionæren imidlertid opsagt med forkortet varsel under henvisning til 120-dagesreglen. Virksomheden havde medregnet dagene med virksomhedspraktik som fulde sygedage i opgørelsen af de 120 sygedage.

Funktionærens fagforening rejste efterfølgende sag mod virksomheden om erstatning for løn svarende til funktionærens opsigelsesperiode samt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Fagforeningen mente, at opgørelsen af de 120 sygedage skulle ske med udgangspunkt i funktionærens faktiske sygefravær i perioden, hvor funktionæren var i virksomhedspraktik.

Virksomhedspraktik var ikke udtryk for deltidssygemelding

Retten lagde vægt på, at virksomheden forud for virksomhedspraktikken klart havde tilkendegivet, at en deltidsraskmelding først kunne accepteres, når funktionæren kunne arbejde fem timer om dagen.

I overensstemmelse med sygedagpengeloven var virksomhedspraktikken derfor ikke udtryk for en deltidsraskmelding, men et tiltag med henblik på at fastholde funktionæren i arbejde, så hun senere kunne vende tilbage til arbejdet gradvist.

Derfor mente flertallet, at virksomhedspraktikperioden skulle regnes med som hele sygedage efter 120-dagesreglen.

Så virksomheden blev frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Sø- og Handelsrettens afgørelse af 8. november 2019 i sag nr. BS-7039/2019-SHR.

DI's råd

Afgørelsen viser, at dage med virksomhedspraktik i henhold til sygedagpengeloven som udgangspunkt skal medtælles som hele sygedage i opgørelsen af de 120 sygedage.

DI anbefaler, at I anvender 120-dagesberegneren (se nedenfor).

Hvis der er tvivl om, hvorvidt betingelserne for opsigelse efter 120-dagesreglen er opfyldt, anbefaler vi, at I kontakter DI.

DI's 120-dagesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter