Foto: Getty Images
27.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

150.000 kr. i godtgørelse for urimelig opsigelse

En faglig voldgift har afgjort, at en individuel ansættelsesaftale om, at stillingens løn- og ansættelsesvilkår er omfattet af gældende overenskomst mellem KL og FOA, også omfatter overenskomstens regler om godtgørelse for usaglig opsigelse. En SOSU-assistent, som var blevet usagligt opsagt, blev derfor tilkendt en godtgørelse på 150.000 kr.

Ansættelsesgrundlaget

En SOSU-assistent blev i marts 2001 ansat på et privat plejecenter. Det fremgik af ansættelseskontrakten, at stillingens løn- og ansættelsesvilkår er omfattet af gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA.

Det private plejecenter havde ikke selv overenskomst med FOA, men det fulgte af en driftsoverenskomst med en kommune, at plejecentret skulle anvende det pågældende ansættelsesvilkår.

Opsagt efter sygemelding

I februar 2019 blev SOSU-assistenten sygemeldt med stress. Den 1. april 2019 blev der udarbejdet en mulighedserklæring, hvor lægen tilrådede, at SOSU-assistenten genoptog arbejdet delvist den 17. april 2019.

Der blev afholdt et møde med SOSU-assistenten den 9. april 2019, hvor mulighedserklæringen blev drøftet, og det blev aftalt, at SOSU-assistenten skulle genoptage arbejdet delvist den 17. april 2019.

Den 10. april sendte plejecentret en sindetskrivelse om, at de overvejede at opsige SOSU-assistenten med udgangen af april 2019 på grund af SOSU-assistentens fravær set i forhold til plejecentrets økonomiske råderum. SOSU-assistenten gjorde indsigelse mod sindetskrivelsen, men plejecentret opsagde SOSU-assistenten den 24. april 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår omfatter overenskomstens materielle beskyttelse mod usaglig opsigelse

Dommeren fandt indledningsvist, at vilkåret i ansættelseskontrakten om, at stillingens løn- og ansættelsesvilkår var omfattet af den gældende overenskomst, indebar, at SOSU-assistenten var omfattet af overenskomstens materielle beskyttelse mod usaglig opsigelse.

Opsigelsen var usaglig

Dommeren fastslog endvidere, at beslutningen om at opsige SOSU-assistenten ikke var rimeligt begrundet i hverken virksomhedens eller medarbejderens forhold. Dommeren lagde blandt andet vægt på, at beslutningen om opsigelse reelt måtte anses for at være besluttet på mødet den 9. april 2019, hvor der var truffet beslutning om SOSU-assistentens delvise tilbagevenden til arbejdet. Dommeren mente derfor, at det var urimeligt, at plejecentret ikke afventede og så, hvordan SOSU-assistentens tilbagevenden ville forløbe.

Plejecentret blev derfor pålagt at betale en godtgørelse på 150.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på kendelse af 29. juni 2020 i sag nr. 2019-691.

DI's råd

 

Kendelsen viser, at en henvisning til, at ”løn- og ansættelsesvilkår” er omfattet af gældende overenskomst, kan omfatte overenskomstens materielle beskyttelse mod usaglig opsigelse. Dette må imidlertid afhænge af den konkrete formulering i ansættelseskontrakten og formuleringen i den overenskomst, der henvises til.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter