Foto: Colourbox
27.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Bordet fangede med fratrædelsesaftalen

Ligebehandlingsnævnet har afvist at behandle en klage, fordi medarbejderen indgik en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse efter at have fået rådgivning af sin fagforening.

Opfordring til frivillig fratrædelsesaftale

Sagen handlede om en kontorassistent på barselsorlov, der fortrinsvis varetog administration af ordrer hos en virksomhed, der havde lokationer i Vamdrup og Ringsted.

I efteråret 2018 overvejede virksomheden at samle ordrehåndteringen i Vamdrup – under forudsætning af, at kontorassistenten ville indgå en frivillig fratrædelsesaftale.

Kontorassistenten fik derfor et udkast til fratrædelsesaftale, og det fremgik af aftalen, at hun blev opfordret til at søge rådgivning om sin retsstilling.

Forbundet med på sidelinjen

Kontorassistenten og HR-chefen havde en meget udførlig e-mailkorrespondance om aftalens indhold, og  virksomhedens HR-chef tilkendegav, at hun godt var klar over, at kontorassistenten havde ret til at vende tilbage til den samme stilling efter orloven.

I en e-mail til HR-chefen skrev kontorassistenten, at hun følte sig presset til at indgå aftalen, og virksomheden tilbød herefter to måneder ekstra i fratrædelsesgodtgørelse.

Kontorassistenten havde været i løbende kontakt med sin fagforening om aftalen og forelagde det endelige tilbud for fagforeningen, hvorefter hun underskrev aftalen.

Ingen vej tilbage

Ligebehandlingsnævnet ville ikke behandle kontorassistentens klage. Nævnet lagde vægt på, at parterne havde indgået en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse, herunder krav i henhold til ligebehandlingsloven.

Nævnet bemærkede, at aftalen blev til efter forhandling mellem parterne, og at kontorassistenten under forhandlingerne fik bistand fra sin fagforening. Nævnet bemærkede også i sin afgørelse, at virksomheden inden aftalens indgåelse tilbød kontorassistenten at vende tilbage til sin stilling, hvis hun ønskede det. På den baggrund fandt nævnet, at kontorassistenten var afskåret fra at rejse krav mod virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af  28. september 2020 i sag nr. 19-27135.

DI's råd

Afgørelsen slår igen fast, at det er vigtigt, at virksomheden sikrer sig, at det fremgår af aftalen, at aftalen også indgås til fuld og endelig afgørelse i forhold til ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven etc., og at virksomheden opfordrer medarbejderen til at søge bistand hos sin fagforening eller anden rådgiver i forhold til aftalens indgåelse.

Skabeloner

Skabelon til fratrædelsesaftale

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter