Foto: Colourbox
20.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Forkert stillingsbetegnelse gav ikke ret til højere løn

Københavns Byret har slået fast, at en medarbejder ikke havde ret til en højere løn efter den gældende overenskomst, selv om virksomheden ved en fejl havde skrevet en forkert stillingsbetegnelse i hans ansættelseskontrakt.

Indplaceret som øvrig funktionær

En mand blev i 2014 ansat som Supervisor i Stores hos en cateringvirksomhed.

Ifølge overenskomsten mellem medarbejderen og det relevante forbund fremgik minimumslønninger for ”Øvrige funktionærer” og ”Ledere, supervisorer og koordinatorer”. Virksomheden havde på baggrund af medarbejderens arbejdsopgaver og erfaring indplaceret ham i lønkategorien ”Øvrige funktionærer”.

Forbundet mente, at han skulle have lederløn

Forbundet gjorde gældende, at medarbejderen havde et løntilgodehavende, fordi virksomheden havde indplaceret ham på forkert lønkategori ”Øvrige funktionærer”. De henviste til, at medarbejderen med stillingsbetegnelsen ”Supervisor i Stores” skulle indplaceres under ”Ledere, supervisorer og koordinatorer”.

Dette bestred virksomheden og henviste til, at ”Supervisor i Stores” ikke var det samme som titlen ”Supervisor” i den overenskomstmæssige forstand.

DI gjorde på vegne af virksomheden endvidere gældende, at medarbejderen på intet tidspunkt havde haft ledelsesmæssige opgaver eller lignende, og at medarbejderen derfor havde fået udbetalt den korrekte løn.

Titel i sig selv ikke nok

Københavns Byret fandt, at der ikke var grundlag for at fastslå, at medarbejderen burde være indplaceret i den anden lønkategori, og at hans titel ”Supervisor i Stores” ikke i sig selv kunne begrunde et andet resultat.

Retten bemærkede, at medarbejderen ikke kunne have haft en berettiget forventning om at modtage løn som anført i lønkategorien ”Ledere, supervisor og koordinatorer”, idet han ved sammenligning af sin første lønseddel med overenskomsten kunne se, at han var indplaceret i lønkategorien ”Øvrige funktionærer”. Desuden var han allerede under en samtale med HR, der fandt sted et års tid efter hans ansættelse, blevet orienteret om baggrunden for indplaceringen uden at foretage sig noget i den forbindelse.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Københavns Byrets afgørelse af 24. august 2020 i sag nr. BS-26940/2019-KBH.

DI's råd

Dommen er i tråd med praksis i tilsvarende sager, hvor en fejlagtig angivelse af en stillingsbetegnelse i et ansættelsesbevis ikke uden videre medfører, at medarbejderen får krav på højere løn efter den fejlagtige stillingsbetegnelse i overenskomstgrundlaget. Der skal ved vurderingen blandt andet ses på, hvilket arbejde medarbejderen faktisk har udført, og på, om medarbejderen havde en berettiget forventning om den højere løn.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter