25.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye krav om brug af mundbind

Regeringen har med virkning fra den 29. oktober 2020 indført nye krav om brug af mundbind, som nu udvides til også at gælde i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandelen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Fredag den 23. oktober 2020 indkaldte regeringen til pressemøde om coronaepidemiens seneste udvikling i Danmark. På pressemødet oplyste Mette Frederiksen, at der på grund af det stadigt stigende smittetal indføres nye restriktioner herunder nye retningslinjer for brug af mundbind.

Mundbind skal fra den 29. oktober 2020 bl.a. bæres i alle butikker, herunder i dagligvarebutikker og storcentre. Der er også kommet krav om mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet. Kravet gælder frem til den 2. januar 2021.

Regeringen har endvidere forlænget retningslinjerne om brug af mundbind på restauranter og i kollektiv trafik frem til den 2. januar 2021. Kravet gælder fortsat ikke, når man sidder ned på restauranter.

Medarbejdere i detailhandelen eller på restauranter kan bortvise kunder eller andre besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind. Fysiske personer, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist, kan straffes med bøde. Bøden til fysiske personer for manglende overholdelse af ovennævnte krav er 3.000 kr., og bøden forhøjes i gentagelsestilfælde.

Bøder til virksomheder for manglende overholdelse af ovennævnte krav afhænger af virksomhedens størrelse. For virksomheder med mellem 10 og 49 medarbejdere vil bøden for manglende overholdelse i førstegangs tilfælde være 6.000 kr. og vil derefter stige ved gentagene overtrædelser.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19

 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter