Foto: Colourbox
16.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Forudsætning for fleksjob bortfaldt ved pensionsalderen

En elektrotekniker i fleksjob blev opsagt med henvisning til, at refusionen fra kommunen frafaldt, da medarbejderen havde nået pensionsalderen. Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder, men Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at opsigelsen var lovlig.

En elektrotekniker blev ansat på et universitet i 2005, hvor der blev indgået en aftale om skånehensyn, herunder blandt andet en ugentlig arbejdstid på 12 timer, samt at han skulle undgå tunge løft.

Fleksjobbets omfang

Fleksjobordningen indebar, at medarbejderens løn blev beregnet ud fra 37 timer, hvoraf arbejdsgiveren betalte 1/3, og kommunen ydede refusion for de resterende 2/3 af lønnen. Ordningen fungerede fra 2005, og under en virksomhedsopfølgning i 2015 blev det vurderet, at betingelserne for fleksjob fortsat var opfyldt.

Blev opsagt kort efter at have nået pensionsalderen

Elektroteknikeren blev folkepensionist den 1. marts 2017, hvilket betød, at kommunens refusion af 2/3 af medarbejderens løn ophørte. Elektroteknikeren blev opsagt den 26. april 2018 med henvisning til, at refusionen fra kommunen ophørte, og at forudsætningerne for ansættelsen var bortfaldet.

Var ikke forskelsbehandling

Kort tid efter at elektroteknikeren var blevet opsagt, klagede han til Ligebehandlingsnævnet. Han mente, at både hans handicap og alder lå til grund for opsigelsen, og derfor at universitetet havde handlet ulovligt.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at der ikke var tale om forskelsbehandling, da ordningen med fleksjob har til formål at fremme beskæftigelse. Når denne beskæftigelsesfremmende ordning ophører som følge af folkepensionsalderens indtræden, udgør det ikke ulovlig forskelsbehandling på grund af alder eller handicap at opsige medarbejderen. Medarbejderen fik derfor ikke medhold i klagen.

Ligebehandlingsnævnet henviste bl.a. til U. 2019.2426H, hvor dette blev fastslået af Højesteret.

Ligebehandlingsnævnet fandt i øvrigt, at det ikke havde betydning for sagens udfald, at der gik ca. et år fra medarbejderens opnåelse af folkepensionsalderen, til han blev opsagt af virksomheden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 24/06/2020 i sag nr. 9540

DI's råd

Sagen viser, hvordan helt særlige regler gælder, når der er tale om medarbejdere i fleksjob. Dog bør I som virksomhed altid være opmærksomme på medarbejdere, der kan være beskyttet af forskelsbehandlingsloven i forbindelse med eksempelvis alder, etnicitet eller religion.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter