Foto: Colourbox
10.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke forskelsbehandling at fyre den ældste i firmaet

En 59- årig advokat blev opsagt fra sin stilling og mente, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder. Advokaten klagede til Ligebehandlingsnævnet, der afgjorde, at han ikke var blevet fyret på grund af sin alder, men derimod på grund af økonomisk nedgang i firmaet.

Advokaten blev ansat den 14. januar 2012 og modtog en løn på 60.000 kr. pr. måned. Månedslønnen blev senere reduceret til 50.000 kr., idet der blev indført delvis provisionslønning.

Lave omsætningstal blev påtalt af virksomheden

Advokatfirmaet afholdt den 27. november 2018 en samtale med advokaten om hans omsætningstal. Da advokaten blev præsenteret for de sine lave omsætningstal, beskrev han, ifølge firmaet, at han havde svært ved at opnå ny sagstilgang.

Dagen efter blev advokaten opsagt med fratrædelse i april 2019. Firmaet beskrev i opsigelsen, at advokatens omsætning ikke var tilfredsstillende, og der ikke var udsigt til forbedring, samt at hans opgaver kunne overtages af kontorets øvrige advokater.

Analyse af alle advokater efter nedgang

Firmaet havde oplevet en økonomisk nedgang i omsætningen på 1.600.000 kr. sammenlignet med det forrige år og så sig derfor nødsaget til at opsige en medarbejder.

Advokaten havde lave omsætningstal i forhold til firmaets øvrige advokater, der lå markant højere. Dertil påtog advokaten sig langt færre sager end de andre advokater, og firmaet vurderede derfor, at han bedst kunne undværes.

Ingen sammenhæng mellem alder og opsigelse

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at såfremt en medarbejder kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at virksomheden har lagt vægt på alder i forbindelse med en opsigelse, så overgår bevisbyrden herefter til virksomheden. Virksomheden skal herefter bevise, at medarbejderens alder ikke er blevet tillagt vægt ved beslutningen om at afskedige.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde i den konkrete sag, at advokaten ikke havde påvist sådanne faktiske omstændigheder, der indikerede, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af alder. Advokaten havde derfor ikke løftet sin del af bevisbyrden i sagen.

Advokaten var den ældste i firmaet, men Ligebehandlingsnævnet vurderede, at opsigelsen ikke begrundet i advokatens alder men derimod firmaets økonomiske situation.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 10. juni 2020 i sag nr. 9525.

DI's råd

Sagen viser, at det forhold, at en virksomhed i valget blandt flere medarbejdere vælger den ældste, ikke i sig selv udgør faktiske omstændigheder som giver anledning til at formode, at virksomheden har lagt vægt på alder i forbindelse med opsigelsen. Medarbejderens del af bevisbyrden er derfor ikke løftet ved dette forhold alene.

Sagen bekræfter endvidere tidligere praksis om, at en virksomhed ved vurdering af, hvem blandt flere medarbejdere der bedst kan undværes, skal foretage en vurdering af medarbejderne ud fra saglige kriterier. 

Kontakt altid DI, inden i opsiger en medarbejder, hvis I er i tvivl om, hvorvidt opsigelsesgrundlaget er sagligt.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter