07.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny aftale om lokal lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 7. november indgået en ny aftale om lønkompensation rettet mod de virksomheder, der er ramt af nye restriktioner som følge af COVID-19. Aftalen retter sig mod lokal nedlukning af arbejdssteder, pendlere, der ikke kan krydse kommunegrænser, samt virksomheder i de syv nordjyske kommuner. Ordningen gælder indtil den 3. december 2020.

DI har, siden restriktionerne blev annonceret, været i tæt dialog med både regeringen og de relevante myndigheder for at afklare de mange ubesvarede spørgsmål, som de vidtgående i syv nordjyske kommuner restriktioner har rejst.

Som noget helt afgørende har vi nu fået slået fast, at alle private virksomheder, der ikke er tvangslukkede, kan holde åbent i henhold til restriktionerne - selvfølgelig på forsvarlig vis.

Restriktionerne rammer alligevel mange af DI’s medlemsvirksomheder hårdt, særligt i de syv omfattede kommuner - men også andre steder. Den nye trepartsaftale har til formål at undgå opsigelse af medarbejdere og hjælpe de berørte virksomheder.

Lønkompensation ved nedlukning af lokale arbejdssteder

Aftalen indeholder en tilpasning af de nuværende regler for lønkompensation til tvangslukkede virksomheder, så de kan søge om lønkompensation ved nedlukning af lokale arbejdssteder. Der kan f.eks. være tale om tvangslukkede natklubber og diskoteker. Tidligere var det et krav, at hele virksomheden var nedlukket.  

Lønkompensation til pendlere, der ikke kan krydse kommunegrænser

Der er aftalt en ny pendlerlønkompensationsordning målrettet virksomheder, hvis medarbejdere ikke kan møde på arbejde på grund af myndighedernes kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænserne i de syv omfattede kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø). Denne ordning omfatter både arbejdssteder i og uden for de syv omfattede kommuner.

Pendlerlønkompensationsordningen vil give kompensation til virksomheder, der betaler fuld løn til medarbejdere, som ikke kan varetage deres arbejde på grund af den kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænser.

Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at virksomheden hjemsender medarbejdere eller har et vist antal medarbejdere ramt af restriktionerne. 

Lønkompensationen til virksomhederne udgør 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, med et loft på 45.000 kr. om måneden.    

Lønkompensation til virksomheder i de syv nordjyske kommuner

 For det tredje genindfører trepartsaftalen den tidligere lønkompensationsordning for virksomheder i de syv omfattede kommuner. Ordningen er baseret på samme forudsætninger som den tidligere lønkompensationsordning.

Det betyder blandt andet, at virksomheder skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. I opgørelsen vil indgå medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen for pendlere.

Lønkompensationen vil som tidligere udgøre 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, med et loft på 30.000 kr. om måneden.

Alle tre ordninger er i kraft fra fredag den 6. november og forudsætter, at virksomheden ikke opsiger medarbejdere grundet økonomiske årsager fra denne dato og så længe, de er omfattet af ordningerne.

Ordningerne gælder indtil den 3. december 2020.

Vejledninger

FAQ Lønkompensation ved hjemsendelse for nordjyske kommuner

Klik her

Vejledninger

FAQ Lønkompensation for pendlere

Klik her

Trepartsaftale om lønkompensation

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter