Foto: Getty Images
16.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige mekaniker med olieeksem

Retten i Glostrup har afgjort, at det var ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en mekaniker med olieeksem, selv om han var handicappet i lovens forstand. Virksomheden havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse og tilbudt medarbejderen både et andet job og en efteruddannelse til 250.000 kr.

Medarbejderen blev ansat som mekaniker den 26. februar 2013, og i 2018  henvendte han sig til virksomheden og meddelte, at han ikke længere kunne varetage sit arbejde som mekaniker, fordi han havde udviklet olieeksem.

Mekanikeren havde forinden, uden at virksomheden havde kendskab til det, fået godkendt lidelsen som en arbejdsskade.

Tilbud om andet job og efteruddannelse

Virksomheden tilbød mekanikeren en anden lavere rangerende stilling, der kunne begrænse disponeringen for olie og opløsningsmidler, men medarbejderen afviste to gange dette tilbud.

Tilbuddet gik på ansættelse som sporbygger og ville medføre en videreuddannelse til 250.000 kr. som SR leder efter seks måneder.

Medarbejderen takkede nej, dels fordi han ikke ville arbejde som ufaglært grundet præstigetab, dels fordi han ikke ville gå ned i grundløn. Som ufaglært ville han tjene mindre end som faglært, men som SR leder ville han på længere sigt kunne opretholde sin hidtidige løn.

Da virksomheden ikke kunne imødekomme medarbejderens ønsker om omplacering til andre funktioner, og da medarbejderen to gange havde afvist virksomhedens tilbud om beskæftigelse som sporbygger og SR leder, blev han opsagt fra sin stilling.

Retten frifandt virksomheden

Retten fandt, at medarbejderen var handicappet efter forskelsbehandlingsloven, men at virksomheden havde iagttaget sin tilpasningsforpligtelse efter lovens § 2a.

Virksomheden blev derfor frifundet.

Nyheden er skrevet på Retten i Glostrups afgørelse af den 21. september 2020 i sag BS-4619/2020-GLO.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomheds tilpasningsforpligtelse kan betragtes som løftet, selv om virksomheden tilbyder medarbejderen en stilling, der kan betragtes som en væsentlig stillingsændring.  I den konkrete situation var det forhold, at virksomheden også tilbød medarbejderen en videreuddannelse til 250.000 kr., også et afgørende element i vurderingen af, at virksomheden havde løftet tilpasningsforpligtelsen.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter