06.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Aftaler om arbejdsfordeling op til 80 pct. af arbejdstiden

DI har indgået aftaler med bl.a. CO-industri, 3F Privat Service og 3F Transport, som supplerer den midlertidige ordning om arbejdsfordeling. De nye aftale betyder, at arbejdstiden kan nedsættes med 80 pct. (Opdateret den 8. januar 2021)

Siden september 2020 har det været muligt for virksomheder at anvende en midlertidig ordning om arbejdsfordeling via trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Ordningen indebærer, at virksomhederne kan nedsætte arbejdstiden op til 50 pct. Herved nedbringer virksomheden lønomkostningerne, og medarbejderne kan modtage dagpenge, når de er sendt hjem.

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling kunne oprindeligt anvendes i op til fire måneder og skulle være iværksat senest 31. december 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlængede aftalen om midlertidig arbejdsfordeling den 26. november 2020, så ordningen nu løber i hele 2021 og er gjort mere fleksibel.

Efter aftalen kan en landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisation aftale, at arbejdstiden inden for overenskomstområderne kan nedsættes op til 80 pct. af arbejdstiden. 

Der er indgået aftaler for følgende overenskomster: 

  • Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst
  • Den Fødevareindustrielle Overenskomst
  • Serviceoverenskomsten
  • Kantineoverenskomsten
  • Fællesoverenskomsten
  • Vaskerioverenskomsten
  • Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL)
  • Turistoverenskomsten (ATV)
  • Taxikørsel Overenskomst (ATD)
  • Lands- og Tillægsoverenskomst (AKT)

Hjemmelsgrundlag

Muligheden for at iværksætte arbejdsfordeling med 80 pct. forudsætter -udover en organisationsaftale mellem overenskomstparterne - et ændret lovmæssigt hjemmelsgrundlag.

Hjemmelgrundlaget blev vedtaget i Folketinget den 15. december 2020 og trådte i kraft samme dag.

Skabeloner

Lokalaftale om nedsættelse af arbejdstid på industriens overenskomster - COVID-19

Hent

Vejledninger

Arbejdsfordeling

Klik her

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter