Foto: Colourbox
01.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen bod efter bortvisning

Arbejdsretten har afvist, at en virksomhed skulle betale bod for brud på overenskomstens bestemmelser om opsigelse, efter at de havde bortvist to medarbejdere, som havde overtrådt virksomhedens alkoholpolitik.

Bortvist for at overtræde virksomhedens alkoholpolitik

Det fremgik meget klart af virksomhedens alkoholpolitik, at indtagelse af alkohol i arbejdstiden ikke var tilladt. Det fremgik samtidig, at en overtrædelse af alkoholpolitikken kunne medføre ”påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning.”

Da to medarbejdere havde indtaget alkohol i arbejdstiden på en offentlig restaurant iført virksomhedens arbejdstøj, blev de begge bortvist.

Bortvisning blev underkendt

Forbundet bragte sagerne i Afskedigelsesnævnet. Her fik de medhold i, at bortvisningerne var uberettigede.

Bruddet på virksomhedens alkoholpolitik var dog af en så alvorlig karakter, at virksomheden kunne opsige medarbejderne med sædvanligt opsigelsesvarsel.

Bortvisningen ikke tvivlsom nok

Forbundet påstod herefter i Arbejdsretten, at virksomheden skulle betale en bod for overtrædelse af overenskomstens regler om opsigelsesvarsel.

Arbejdsretten var enig i, at der kunne idømmes bod, hvis bortvisningen var tilstrækkelig tvivlsom. 

På denne baggrund fandt Arbejdsretten, at virksomhedens valg af bortvisning som sanktion i den konkrete sag ikke udgjorde et bodspådragende brud på overenskomstens opsigelsesbestemmelser.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 6. februar i sag nr. 2019-232

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed i særlige tilfælde kan risikere at betale en bod for brud på overenskomstens opsigelsesbestemmelser, hvis de bortviser en medarbejder på et tvivlsomt grundlag.

I den konkrete sag bekræftede Arbejdsretten dog den hidtidige praksis, hvorefter der ikke betales bod, bare fordi bortvisningen har været tvivlsom.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter