Foto: Coulourbox
01.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Køn og etnicitet spillede ingen rolle i bortvisning

En mandlig salgsassistent med rumænsk statsborgerskab blev bortvist, da virksomheden havde mistanke om, at han stjal tøj fra sit arbejde og solgte det ulovligt videre. Manden klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn og etnicitet, men han fik ikke medhold i sagen.

Medarbejderen blev bortvist

En rumænsk statsborger med permanent opholdstilladelse blev ansat som salgsassistent i en global virksomhed.

Medarbejderen blev et halvt år efter sin ansættelse bortvist fra arbejdspladsen, fordi han angiveligt skulle have deltaget i tyveri fra arbejdspladsen samt ulovlig videresalg af de stjålne varer.

Mente at der var tale om forskelsbehandling

Salgsassistenten mente, at bortvisningen skyldtes hans rumænske statsborgerskab. Derudover mente han, at bortvisningen også var begrundet i hans køn, da to andre mandlige kolleger også var blevet bortvist, og han klagede til Ligebehandlingsnævnet.

Virksomheden påpegede i denne forbindelse, at der var ansat omkring 350 medarbejdere i Danmark fordelt på 27 forskellige nationaliteter. Derudover henviste virksomheden til, at stillingen har været besat af både mandlige og kvindelige medarbejdere, samt at der efter bortvisningen blev ansat en ny mandlig medarbejder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Medarbejderen fik ikke medhold. Ligebehandlingsnævnet bemærkede, at virksomheden havde oplyst, at medarbejderen forud for bortvisningen havde ageret på en sådan måde, at det havde givet anledning til begrundet mistanke om tyveri. Virksomheden havde også oplyst, at forholdet var blevet anmeldt til politiet, og at det også havde tilknytning til de to andre bortviste medarbejdere.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden havde ca. 350 medarbejdere i Danmark, og at medarbejderne repræsenterede mange forskellige nationaliteter. Nævnet lagde derudover til grund, at virksomheden havde både mandlige og kvindelige medarbejdere, og at virksomheden efter bortvisningen af salgsassistenten og to andre mandlige medarbejdere ansatte tre nye mandlige medarbejdere.

På den baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav grund til at tro, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af national og/eller etnisk oprindelse i forbindelse med bortvisningen, ligesom der heller ikke var påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til en formodning om forskelsbehandling på grund af køn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 17/06/2020 i sag nr. 9529.

DI's råd

Sagen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheden nøje argumenterer og finder dokumentation for, at virksomheden ikke har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven/ligebehandlingsloven, fordi den gode argumentation kan medføre, at medarbejderen ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at medarbejderen har været udsat for forskelsbehandling.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om, hvordan en konkret situation håndteres i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter