Billede: Colourbox
01.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold

Datatilsynet har den 1. december 2020 offentliggjort en ny version af vejledningen om databeskyttelse i ansættelsesforhold.

På baggrund af tilsynets ændrede praksis samt en række tilsynsbesøg og konkrete sager har Datatilsynet nu revideret deres vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold. Disse ting er ændret:

Konsekvensrettelser i hele vejledningen på grund af tilsynets ændrede praksis om forståelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 6 & 9

DI har tidligere skrevet ud om den ændrede praksis.

Den ændrede praksis betyder, at I, når det er nødvendigt for jer at registrere følsomme personoplysninger om en medarbejder, både skal finde et behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 9 og et lovligt grundlag i forordningens artikel 6. 

Tillidsrepræsentanters brug af arbejdsgivers it-udstyr

På baggrund af den tilbagevendende problemstilling om tillidsrepræsentanters brug af arbejdsgiveres it-udstyr, foreslår Datatilsynet følgende løsning:

Som arbejdsgiver vil I alene have en teknisk og sikkerhedsmæssig rolle i forhold til valg af, hvilke hjælpemidler tillidsrepræsentanten anvender til behandling af personoplysninger.

Det er tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation, der vil være dataansvarlig for behandling af personoplysninger som led i arbejdet som tillidsrepræsentant.

Dog skal I være opmærksomme på, at I som arbejdsgiver vil være selvstændig dataansvarlig for opbevaring af de personoplysninger, som tillidsrepræsentanten behandler i jeres systemer.

På dette punkt anbefaler Datatilsynet, at I indgår en aftale med tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation om adgangen til disse oplysninger, f.eks.  i tilfælde af sikkerhedsbrud eller lignende, så den fortrolighed, som tillidsrepræsentanten har, ikke undermineres.

Det betyder, at indsigtsretten vil kunne varetages af tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation, i hvert fald for så vidt angår de personoplysninger, I som arbejdsgiver naturligt ikke har adgang til.

Rettigheder for ansøgere og ansatte

Datatilsynet har ændret sin opfattelse i forhold til fremsendelse af en ansøgning og hjemmel til behandling heraf.

Tidligere mente Datatilsynet, at der var tale om, at en ansøger gav et samtykke hertil. Nu antager Datatilsynet, at der er tale om en aktiv handling, hvor ansøgeren overlader oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) eller artikel 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav). Alternativt databeskyttelseslovens § 8.

Dette giver en klarere retsstilling og gør, at I ikke skal dokumentere et samtykke hertil i tilfælde af en eventuel sag.

Videregivelse af personoplysninger i en koncern

Dataansvarlige, der indgår i en koncern, kan have en legitim interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) i at videregive almindelige personoplysninger inden for en koncern til interne administrative formål, herunder behandling af medarbejdernes personoplysninger.

Vær dog opmærksom på, at de generelle principper om overførsel til tredjelande er uændret på trods af ovenstående ændring.

Kontrol af medarbejdere (kontrolforanstaltninger)

Datatilsynet har gennemført tilsyn med en række virksomheder om deres oplysningspligt i forhold til kontrolforanstaltninger. Dette har medført, at tilsynet er blevet lidt skarpere herom.

Overordnet fremgår det af den nye vejledning, at adgangen til at foretage behandling af personoplysninger i forbindelse med en kontrolforanstaltning findes i databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, da behandlingen oftest vil ske med baggrund i DA/LO aftale om kontrolforanstaltninger.

Hvis I som privat virksomhed ikke er omfattet af  DA/LO’s aftale, vil I kunne finde hjemmel til behandlingen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Læs Datatilsynets pressemeddelelse og hent vejledningen

OBS

DI vil på baggrund af Datatilsynets reviderede vejledning snarest muligt opdatere vores skabelon til personalepolitikker om behandling af persondata. Vi giver besked, så snart den er tilgængelig på di.dk.

Skabeloner

Skabelon til personalepolitik om persondata

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter