Foto: Colourbox
15.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomheden bestemmer, hvem der bedst kan undværes

En bilforhandler med værksted blev som følge af coronasituationen nødsaget til at opsige en mekaniker med 16 års anciennitet på grund af arbejdsmangel. Det var rimeligt begrundet, mente Afskedigelsesnævnet, så virksomheden vandt sagen.

Overvejede at hjemsende

Virksomheden ville i første omgang alene have hjemsendt medarbejderen efter overenskomstens regler om midlertidig hjemsendelse.

Fagforeningen var ikke enig i, at der kunne ske hjemsendelse af medarbejderen.

Virksomheden var ikke enig, men valgte ikke at forfølge spørgsmålet, og medarbejderen blev i stedet opsagt.

Ny ansættelse forud for opsigelsen

Kort tid inden opsigelsen havde virksomheden overført en medarbejder fra et andet af de tre værksteder. Det mente fagforeningen ikke, at man kunne. De mente, at virksomheden i stedet skulle have opsagt denne nyansatte medarbejder.

Virksomheden fremhævede dog, at den anden medarbejder var blevet ansat, fordi virksomheden havde fået et andet bilmærke, som den nyansatte medarbejder havde erfaring med.

Virksomhedens vurdering var afgørende

Afskedigelsesnævnet fandt, at virksomheden havde dokumenteret, at der var en betydelig nedgang i omsætning med deraf følgende arbejdsmangel.

Under de omstændigheder tilkommer det virksomheden at vurdere, hvem der bedst kan undværes. Og i denne sag havde virksomheden lagt vægt på medarbejderens performance og samarbejdet i afdelingen.

Det forhold, at den opsagte medarbejder have 16 års anciennitet, gjorde ikke opsigelsen usaglig, og virksomheden blev frikendt for usaglig opsigelse.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 9. september 2020 i sag 20200655.

DI's råd

Afgørelsen viser, at en virksomhed har et meget frit skøn til at beslutte, hvilken medarbejder der skal opsiges ved arbejdsmangel.

Virksomheden kan vælge at opsige medarbejdere med lang anciennitet frem for medarbejdere med kortere anciennitet, når der er saglige grunde hertil.

Der gælder dog særlige regler for opsigelse af medarbejdere med mere end 25 års anciennitet. 

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter