Foto: Colourbox

25.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Berettiget at bortvise på grund af henrettelsesvideo

I en frokostpause viste en medarbejder et videoklip af optakten til en henrettelse til en kollega. Medarbejderen blev efterfølgende bortvist. En faglig voldgift afgjorde, at bortvisningen var berettiget.

Bortvist for uacceptabel adfærd

Medarbejderen havde været ansat som ejendomsfunktionær i en boligforening i 16 år, da han i en frokostpause den 29. januar 2019 viste en kollega et videoklip med optakten til en henrettelse. Manden i videoen var bagbundet og nedgravet i sand.

Ledelsen hørte om episoden og indkaldte medarbejderen til en samtale den 30. januar 2019. Ledelsen undersøgte herefter forholdet nærmere, og den 31. januar 2019 blev medarbejderen bortvist.

I den skriftlige bortvisning henviste ledelsen til, at medarbejderen med overlæg havde fremvist en video af yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega.

Skrivelsen henviste også til, at handlingen var uacceptabel og ikke forenelig med almen etik og opførsel på en arbejdsplads, hvorfor ansættelsesforhold var misligholdt væsentligt.

Faglig voldgift

Den bortviste medarbejder kontaktede fagforeningen, der rejste sagen. De mente, at virksomheden blandt andet skulle betale løn til medarbejderen i en periode svarende til opsigelsesperioden og en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Virksomheden ville frifindes

Den faglige voldgift skulle afgøre, om visningen af videoklippet var en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og om misligholdelsen i givet fald var så grov, at virksomheden kunne bortvise medarbejderen.

Ret og pligt

Dommeren indledte med generelt at konstatere, at medarbejdere har en pligt til at omgås hinanden med respekt og hensyntagen, og at arbejdsgivere har en pligt til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø.

Dommeren anførte videre, at visning af et videoklip i en frokostpause, alt efter, hvad der er almindeligt i virksomheden og indholdet i videoklippet, kan være en helt naturlig og uskyldig foreteelse eller et forhold, som psykisk kan virke som et overfald eller en så alvorlig krænkelse, at det må anses for aldeles uacceptabelt at udsætte en kollega for det.

I så fald har arbejdsgiveren ud fra hensynet til virksomheden, arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel ret og pligt til at sanktionere på en måde, som er klar og tydelig.

Bortvisning var berettiget

Dommeren henviste herefter til, at folk i almindelighed opfatter et videoklip af en henrettelse som en modbydelighed, og at indholdet af videoklippet kan virke som et groft psykisk overfald på den, som uforberedt på indholdet får det forevist.

Derfor ligger det implicit i ansættelsesforholdet, at medarbejderen skal undlade, i hvert fald uden udtrykkeligt forudgående samtykke, at vise et sådant videoklip til en anden ansat, hvad enten det sker under arbejdet eller under en frokostpause i virksomhedens frokostlokale.

Dette kræver hverken særlig instruks eller kontrol.

Dommeren henviste herefter til forklaringen fra den medarbejder, der fik vist videoklippet. Medarbejderen havde oplevet videoklippet som et groft psykisk overfald uden varsel. Desuden lagde dommeren i sin afgørelse til grund, at der ikke tidligere var blevet vist tilsvarende videoer på virksomheden.

På det grundlag nåede dommeren frem til, at bortvisningen var berettiget, og virksomheden blev frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på faglig voldgift af 13. januar 2020 i sag nr. FV2019.0170.

DI's råd

Berettigelsen af en bortvisning afhænger altid af en konkret vurdering, der kan være vanskelig at foretage. 

Den konkrete sag viser, at det kan være grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis en medarbejder viser en video til en kollega med et stødende indhold.

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder. 

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter