Foto: Colourbox

25.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsigelse af frisør var ikke en organisationsfjendligt handling

Afskedigelsesnævnet frikendte en frisørsalon for organisationsfjendtlig adfærd i forbindelse med en opsigelse af en frisør på grund af samarbejdsvanskeligheder. Virksomheden skulle dog betale frisøren en godtgørelse på 20.000 kr. for usaglig opsigelse svarende til en måneds løn.

Opsagt på grund af samarbejdsvanskeligheder

En kvinde blev ansat i en frisørsalon den 26. marts 2016. I begyndelsen gik det fint, men medarbejderen oplevede, at ejeren af salonen ikke ville indbetale til PensionDanmark, fordi han ikke mente at være omfattet af en overenskomstmæssig pligt hertil.

Godt et år efter ansættelsen, den 25. april, blev frisøren opsagt. Opsigelsen var begrundet med samarbejdsvanskeligheder, at hun talte dårligt om en kollega, og at hun havde undladt at følge salonens prisliste.

Frisøren var overrasket over at blive opsagt, og hun mente derfor, at opsigelsen var begrundet i, at hun havde påpeget overenskomststridige forhold og havde fremsat krav om, at virksomheden skulle indbetale pension.

Medarbejderen benægtede desuden, at der havde været samarbejdsvanskeligheder. Hun havde ikke modtaget advarsler og mente kun, at der havde været en enkelt konkret sitation, hvor der havde været en uenighed om tid kontra pris.

Sag om usaglig opsigelse

Kvinden kontaktede sit fagforbund, som rejste sagen om usaglig opsigelse mod virksomheden. Forbundet mente, at virksomheden var omfattet af overenskomst, og at opsigelsen var udtryk for en organisationsfjendtlig handling, fordi medarbejderen stillede krav om indbetaling til PensionDanmark.

Afskedigelsesnævnet fandt ikke, at der var grundlag for at anse opsigelsen som organisationsfjendtlig adfærd fra virksomheden.

På baggrund af frisørens forklaring og de øvrige oplysninger i sagen fandt Afskedigelsesnævnet heller ikke, at der havde været et sagligt grundlag for opsigelsen begrundet i frisørens forhold.

Virksomheden blev derfor dømt til at betale en godtgørelse til frisøren på 20.000 kr., svarende til ca. en måneds løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 28. november 2019 i sag nr. 20170578.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed skal være opmærksom på, at en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold som udgangspunkt kræver forudgående advarsel, så medarbejderen har mulighed for at ændre sin adfærd. 

Derudover viser sagen, at det kræver mere, end blot at medarbejderen mener, at virksomheden har handlet organisationsfjendtligt for, at virksomheden kan blive dømt for organisationsfjendtlig adfærd.

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter