Foto: Colourbox

17.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Piger skulle skabe harmoni i pizzabiksen

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en mandlig jobansøger ikke kom i betragtning til en stilling i et pizzeria, som kun ville ansætte unge piger.

Et pizzeria annoncerede ved et jobopslag efter to unge piger til natarbejde fredag og lørdag. En mand sendte herefter via Facebook en ansøgning til stillingen.

Pizzeriaet besvarede mandens ansøgning, og det fremgik af svaret, at pizzeriaet ville se ansøgningerne an, fordi de søgte efter to "unge piger for at skabe lidt harmoni blandt os gutter, som arbejder om natten”.

Den mandlige ansøger klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at han ved afslaget havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet fandt, at den mandlige ansøger ved at fremlægge pizzeriaets afslag på hans ansøgning til stillingen havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling.

Da pizzeriaet over for Ligebehandlingsnævnet gentog, at afslaget på ansøgningen skyldtes, at de søgte to unge piger, fastslog Ligebehandlingsnævnet, at den mandlige ansøger havde været udsat for forskelsbehandling i strid med Ligebehandlingsloven.

Den mandlige ansøger blev derfor tildelt en godtgørelse på 5.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 24. oktober 2019 i sag nr. 19-13212.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, hvilket understreger, at virksomheder ikke må lægge vægt på køn i forbindelse med udvælgelsen. 

Når virksomheden i et jobopslag annoncerer, at den søger en medarbejder af et bestemt køn, vil dette som udgangspunkt skabe en formodning om, at der lægges vægt på dette kriterium i forbindelse med udvælgelsen. Det vil derfor herefter være virksomheden, som skal bevise, at dette alligevel ikke er tilfældet. 

Det skal bemærkes, at godtgørelsesniveauet i denne type sager ligger i størrelsesordenen 2.000 kr. til 25.000 kr. afhængig af sagens omstændigheder, og at godtgørelsen i denne sag således er ”i den lave ende” af spektret. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter