Foto: Colourbox

23.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvist for chikane med grisehoveder

Retten i Sønderborg har afgjort, at det var berettiget, at en virksomhed bortviste en medarbejder, som groft havde chikaneret en kollega ved at sætte tempoet på et rullebånd så højt, at kollegaen blev ramt af grisehoveder.

En kvinde blev ansat i pakkeriet i en slagterivirksomhed, og efter nogle ugers oplæring indgik hun i gruppeakkorden.

I pakkeriet var der ansat en mand, der var en af de hurtigste til at pakke, og han var meget fokuseret på at få en høj akkord. Han syntes ikke, at den nye kollega var hurtig nok, og han begyndte at chikanere hende. Han kaldte hende ”dumme ko”, vendte øjne af hende og kastede grisetæer efter hende.

Både tillidsrepræsentanten, talsmanden på aftenholdet og den nærmeste leder påtalte denne adfærd og bad ham om at ændre sin adfærd.

Chikanen fortsatte

Måneden efter påtalen stod de to medarbejdere og pakkede grisehoveder ved den samme pakkemaskine.

Den sædvanlige procedure for en sådan pakning er, at der kører nogle få grisehoveder ad gangen ned af rampen til medarbejderen i et roligt tempo, der herefter pakker dem.

Den mandlige medarbejder varetog læsning af hovederne samt styring af rullebåndet og satte rullebåndet i et sådant tempo, at 20-30 grisehoveder à ca. 2,5 kg. ramte den anden medarbejder, og hun fik bagefter gule og blå mærker på kroppen.

Medarbejderen blev bortvist

Af slagterivirksomhedens mobbepolitik fremgår det, at ved mobning af særlig grov karakter kan der ske bortvisning. Ledelsen fandt, at medarbejderen groft havde tilsidesat sine forpligtelser og bortviste ham. Tillidsrepræsentanten havde ingen indsigelser over for bortvisningen.

Anlagde sag ved retten

Da medarbejderens fagforening ikke ville føre sagen for medarbejderen, anlagde medarbejderen sag ved byretten.

Her gjorde han gældende, at bortvisningen var uberettiget, og at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsloven, fordi virksomheden havde sanktioneret hårdere, fordi det var gået ud over en kvinde.

Virksomheden fastholdt, at bortvisningen var berettiget og gjorde gældende, at virksomheden ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven, fordi medarbejderen ikke var blevet behandlet ringere, end andre var blevet i en tilsvarende situation.

Byretten frifandt

Retten frifandt virksomheden. Retten fandt, at med det utvivlsomt tilsigtede eller forudsete fysiske/voldelige angreb på kollegaen, havde medarbejderen udvist en så grov form for mobning og/eller utilbørligt forhold, at bortvisningen var berettiget.

Derudover fandt retten, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Retten i Sønderborgs dom af 14. februar 2020 i sag nr. BS-36609/2019-SON.

DI's råd

Dommen illustrerer den helt grundlæggende respektpligt over for kolleger, og at en bortvisning kan være berettiget, hvis en medarbejder groft chikanerer og/eller mobber sin kollega.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter