Foto: Colourbox

10.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

For ung til jobbet som regionschef

Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse slået fast, at det var forskelsbehandling, at en 22-årig mand fik afslag på sin ansøgning til en stilling som regionschef på grund af sin unge alder. Han blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Ansøgning fra 22-årig

En 22-årig mand søgte i forsommeren 2019 en opslået stilling som regionschef hos en salgsvirksomhed. Manden tog i første omgang telefonisk kontakt til chefen for marketing i virksomheden. Efterfølgende samme dag fremsendte han sin ansøgning og sit CV til marketingschefen.

Tommelen nedad på grund af alder 

Allerede senere samme dag modtog manden et skriftligt afslag på sin ansøgning. I afslaget stod der: 

”Hej [klager], Min direktør vender desværre tommelen nedad på grund af din unge alder. Lidt mere erfaring fra detail, B2B eller telemarketing de næste 5-10 år og så er du lige det vi skal bruge. Jeg ønsker dig god vind med den videre søgning.” 

Den afviste ansøger mente, at ordlyden beviste, at hans alder havde haft betydning i forbindelse med afslaget. Manden mente derfor, at virksomheden havde overtrådt forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. 

Manglende erhvervserfaring 

Virksomheden mente, at de havde behandlet manden på lige fod med alle øvrige ansøgere, men at det ikke ville være muligt for nogen kandidat at påtage sig og udføre de arbejdsopgaver, der lå i stillingen som regionschef, uden den nødvendige erhvervserfaring. 

Da manden ikke havde den fornødne erfaring, fik han derfor afslag på sin ansøgning. 

Ligebehandlingsnævnets afgørelse 

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at manden havde modtaget et afslag direkte begrundet i sin unge alder. 

Det var derfor op til virksomheden at bevise, at alderen ikke var tillagt betydning i forbindelse med afslaget. 

Den bevisbyrde kunne virksomheden ikke løfte. Nævnet lagde afgørende vægt på, at afslaget udtrykkeligt henviste til mandens alder. 

Ligebehandlingsnævnet vurderede på den baggrund, at manden var blevet direkte forskelsbehandlet, fordi han på grund af sin unge alder var blevet stillet ringere, end en anden var blevet i en tilsvarende situation. 

DI var ikke involveret i sagen. 

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20.11.2019 i sag J.nr. 19-41031.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at virksomheden skal veje deres ord nøje i forbindelse med afslag på ansøgninger fra potentielle medarbejdere.  

Forbuddet mod diskrimination på grund af alder indebærer, at en virksomhed risikerer at blive anklaget for forskelsbehandling, hvis en medarbejder eksempelvis vurderer, at en opsigelse er begrundet i hans alder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forbuddet mod aldersdiskrimination ikke kun beskytter ældre medarbejdere. Forbuddet beskytter alle på arbejdsmarkedet, såvel unge som ældre. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter