Foto: Colourbox

31.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Grænsen for maksimal lønkompensation er hævet

Virksomheder kan nu modtage op til 30.000 kr. pr. måned i lønkompensation, når de hjemsender medarbejdere med løn. Samtidig er det præciseret, at virksomheder kan bruge rotationsordninger, hvor medarbejdere skiftes til at være hjemsendt.

Virksomheder, der sender medarbejdere hjem med fuld løn, kan få lønkompensation på 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for timelønnede.   

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 30. marts 2020 blevet enige om at hæve den maksimale grænse for lønkompensation til 30.000 kr. om måneden med tilbagevirkende kraft fra ordningens start den 9. marts 2020.

Oprindeligt var grænsen for lønkompensation sat til 26.000 kr. om måneden for timelønnede og 23.000 kr. om måneden for funktionærer. 

Forbedringen skal gøre ordningen endnu mere attraktiv at bruge for danske virksomheder og dermed reducere omfanget af opsigelser, der ellers ville være resultatet af det økonomiske pres, virksomhederne oplever som følge af COVID-19.

DI har presset hårdt på for at få gennemført denne forbedring af lønkompensationsordningen.

Medarbejdere kan skiftes til at være hjemsendt

Det er samtidig slået fast, at ordningen om lønkompensation kan bruges fleksibelt, så en virksomhed kan lade medarbejderne skiftes til at være hjemsendt.

Det betyder for eksempel, at virksomheder kan hjemsende en gruppe medarbejdere med løn i alle lige uger, mens en anden gruppe arbejder, og bytte rundt på de to grupper i ulige uger.

Det er også muligt at etablere ordninger, hvor de hjemsendte medarbejdere kun er hjemsendt med løn tre af ugens dage, mens de arbejder i to dage.

Hvis virksomheden ansøger om lønkompensation efter en plan, hvor antallet af omfattede medarbejdere varierer, opgøres kravet om, at mindst 30 pct. af medarbejdere eller mindst 50 ansatte skal være hjemsendt, som et gennemsnit over hele perioden, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

Opgørelsen sker på ansøgningstidspunktet. Derfor skal virksomheden på ansøgningstidspunktet have udarbejdet en plan, der opfylder kravet.

Hvis der senere opstår et driftsmæssigt behov for at kalde hjemsendte medarbejdere tilbage på arbejde, betyder det ikke, at virksomheden mister adgang til lønkompensation for de medarbejdere, der stadig er hjemsendt. 

Virksomheder, der tidligere har ansøgt om lønkompensation, og ønsker at skifte til en mere fleksibel ordning, skal indgive en ny ansøgning. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter