Foto: Colourbox

19.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler for arbejde i påsken på Fællesoverenskomsten

Se her, hvordan du på Fællesoverenskomsten håndterer de helligdage, der falder i forbindelse med påsken.

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag 2020

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er helligdage.

Ifølge Fællesoverenskomsten har medarbejderne ret til frihed på helligdage.

For medarbejdere på timeløn udbetales der 7,4 timer à conto fra deres frihedskonto, og medarbejdere på fuldlønsordning holder fri uden afkortning i deres uge- eller månedsløn.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag betales til medarbejdere på timeløn foruden løn også 100 procent overarbejdstillæg. Når der arbejdes, skal der ikke udbetales fra frihedskontoen.

Til medarbejdere på fuldlønsordning betales der ved arbejde sædvanlig løn + løn for de konkrete timer og 100 procent overarbejdstillæg.

Funktionærlignende ansatte

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår holder fri uden afkortning i månedslønnen.

Ved arbejde på Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag ydes 100 procent overarbejdstillæg.

Lærlinge

Hvis lærlinge holder fri på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag gælder de samme regler som for voksne arbejdere ansat på fuldlønsordning under Fællesoverenskomsten. Lærlinge holder således fri uden afkortning i deres løn.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag betales sædvanlig løn + løn for de konkrete timer og 100 procent overarbejdstillæg. Lærlinge under 18 år kan ikke pålægges at overarbejde.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter