Foto: Colourbox

21.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ændret beregning af opsigelsesvarsel på Turistoverenskomsten

Afgørelsen i en faglig voldgift om opsigelse af en chauffør ændrer praksis for beregning af opsigelsesvarsel for månedslønnede chauffører omfattet af Turistoverenskomsten.

Beregning af opsigelsesvarsel for månedslønnede chauffører

Sagen handlede om, hvornår opsigelsesvarslet skal beregnes fra for månedslønnede chauffører under Dansk Erhvervs Landsoverenskomst for turistbuschauffører (Turistoverenskomsten).

Chaufføren modtog opsigelsen den 4. februar

En virksomhed opsagde en månedslønnet chauffør med mere end tre års anciennitet. Opsigelsen var dateret den 31. januar 2019, men chaufføren modtog først opsigelsen den 4. februar 2019.

Virksomheden anså, i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige praksis, ansættelsesforholdet for afsluttet den 4. marts 2019.

Fagligt Fælles Forbund mente derimod, at opsigelsesvarslet skulle løbe fra udgangen af en kalendermåned.

Voldgiftsrettens afgørelse

Voldgiftsretten fandt, at Turistoverenskomstens bestemmelse om opsigelse af månedslønnede chauffører efter sin ordlyd skal forstås som en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Voldgiftsretten fandt ikke, at det var dokumenteret, at der var skabt en fast praksis for beregning af opsigelsesvarsel fra dagen for opsigelsen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Faglig Voldgifts afgørelse af 12. november 2019 i sag nr. FV2019.0104.

DI's råd

Voldgiftssagen vedrørte fortolkning af opsigelsesbestemmelsen i Turistoverenskomsten under Dansk Erhverv. Det er DI’s vurdering, at opsigelsesbestemmelsen i § 23, stk. 3 i Turistoverenskomst mellem DI Overenskomst I og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen skal fortolkes i overensstemmelse med denne. 

Det er således DI’s vurdering, at sagen ændrer den hidtidige praksis for beregning af opsigelsesvarsel for månedslønnede chauffører med mere end tre måneders anciennitet. 

Opsigelsesvarslet skal efter voldgiftsrettens afgørelse beregnes som en måned til udgangen af en måned. Det er en ændring af den hidtidige praksis for beregning af opsigelsesvarsel, som har været en måned fra dagen for opsigelsen.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter