Foto: Colourbox

14.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Flyttede ikke for at presse døv kvinde til at fratræde

Der var ikke tale om forskelsforhandling på grund af handicap, da en virksomhed flyttede en døv medarbejders arbejdsopgaver til et andet arbejdssted, selv om det betød længere transporttid for medarbejderen. Det har Vestre Landsret slået fast i en dom.

Ændring af arbejdssted

Medarbejderen var ansat i fleksjob hos en virksomhed, hvor hun havde flere forskellige arbejdsopgaver, herunder administration og planlægning. Virksomheden beskæftigede flere døve medarbejdere i fleksjob såvel som på fuld tid.

En omstrukturering af virksomheden betød, at medarbejderens stilling på arbejdsstedet blev nedlagt, fordi arbejdsopgaverne skulle flyttes. I marts 2017 varslede virksomheden derfor en ændring af medarbejderens ansættelsesvilkår, som medarbejderen ikke ville acceptere.

Opfundet for at få hende til at fratræde

Medarbejderen hævdede, at flytningen af hendes arbejdsopgaver var usaglig, fordi der ikke havde været problemer med udførelsen af arbejdsopgaverne fra det oprindelige arbejdssted. Hun mente, at formålet med flytningen af arbejdsopgaverne var at få hende til at fratræde sin stilling.

Medarbejderen gjorde også gældende, at der på grund af den usaglige opsigelse var påvist faktiske omstændigheder, der medførte en formodning om forskelsbehandling på baggrund af hendes handicap.

Endelig hævdede medarbejderen, at virksomheden ikke havde opfyldt sin tilpasningforpligtelse, fordi hendes daglige transporttid ville forøges med minimum 5 timer, og det ikke var foreneligt med behovet for nedsat tid på grund af hendes handicap.

Økonomiske og ledelsesmæssige grunde til at flytte

Virksomheden gjorde gældende, at beslutningen om at flytte medarbejderens arbejdsopgaver til et andet arbejdssted udelukkende var af økonomisk og ledelsesmæssige årsager.

Arbejdsopgaverne kunne ikke længere udføres fra det oprindelige arbejdssted, fordi det var nødvendigt med fysisk fremmøde på det nye arbejdssted for at modtage instrukser og samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Tilpasningshensyn var overholdt

Virksomheden gjorde derudover gældende, at tilpasningsforpligtelsen var overholdt, fordi jobcenteret havde oplyst, at medarbejderens skånehensyn var hendes døvhed samt behovet for nedsat tid, og det var der taget hensyn til.

Total frifindelse

Vestre Landsret konstaterede indledningsvist, at medarbejderen grundet sin døvhed ubestridt var handicappet.

Landsretten lagde vægt på , at virksomheden ønskede at samle de arbejdsfunktioner, som medarbejderen indgik i på ét arbejdssted for at undgå fejl og øge medarbejdernes samarbejde. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at fastslå, at formålet med omstruktureringen havde været at opsige medarbejderen, fordi hun på grund af sit handicap ikke kunne klare transporten til det nye arbejdssted.

Landsretten fandt derudover, at virksomheden havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse, og at virksomheden ikke havde haft pligt til at omplacere medarbejderen til en anden stilling, end den hun var ansat til.

På den baggrund kom landsretten frem til, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav grund til at tro, at virksomheden havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Landsretten fandt derfor heller ikke, at opsigelsen var i strid med funktionærloven, og medarbejderen havde derfor ikke krav på en godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af 3. december 2019 i sag nr. BS-48474/2018-VLR.

DI's råd

Dommen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheden har iværksat de foranstaltninger, der gør det muligt for medarbejderen med handicap at bevare sit job, hvis ikke virksomheden derved pålægges en uforholdmæssig stor byrde. 

Derudover illustrerer dommen, at der er grænser for virksomhedens pligt til at forsøge omplacering. 

Kontakt DI, hvis du har brug for rådgivning omkring afskedigelse af en beskyttet medarbejder.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter