Foto: Dansk Industri

19.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Forlængelse af trepartsaftalen om lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 18. april 2020 enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned frem til den 8. juli 2020.

Ordningen giver virksomheder mulighed for at modtage kompensation, hvis de hjemsender medarbejdere med løn, frem for at opsige dem.

Forlængelsen er aftalt, fordi store dele af samfundet vil være nedlukket i en længere periode, trods den gradvise genåbning. Dermed vil ordningen være gældende fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation vil skulle genansøge om forlængelse af perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.

Justering i forhold til fleksjobbere på gammel ordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derudover blevet enige om, at lønkompensationsordningen bliver justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

For medarbejdere på den gamle fleksjobordning bliver det nu muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen, som virksomheden ikke modtager refusion for fra kommunen, samtidig med, at virksomheden modtager refusion fra kommunen.

Det er virksomhederne selv, som skal lave modregningen og melde den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.

Medarbejdere i særlig risikogruppe

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om, at det skal undersøges, om der kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.

Øvrige hjælpepakker

Regeringen og alle Folketingets partier er endvidere blevet enige om at justere de øvrige hjælpepakker og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

Dem kan du læse mere om her 

 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter