Foto: Getty Images

08.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny aftale om arbejdsfordeling på Industriens Overenskomst

DI og CO-industri er den 7. april 2020 blevet enige om en ny aftale, der gør det muligt at anvende de fleksible regler som regeringen gav adgang til i bekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2020, som en følge af COVID-19 udbruddet. Regler der giver adgang til, at der kan etableres arbejdsfordeling med kort varsel samt til at skifte ”model” for arbejdsfordelingen undervejs.

Virksomheder omfattet af Industriens Overenskomst  kan nu få adgang til at anvende regeringens nye regler ved at indgå en lokalaftale efter § 8, stk. 7, hvorved overenskomstens regler for arbejdsfordeling fraviges.

En sådan lokaftale skal indgås af virksomheden og en tillidsrepræsentanter, der repræsenterer de medarbejdere, der skal omfattes af arbejdsfordelingen.

På de virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan lokalaftalen indgås mellem virksomheden og en lokalafdeling, under et af de fagforbund der er tilknyttet CO-industri.

Send til organisationer senest to dage, inden aftalen træder i kraft

Lokalaftalen skal senest to dage, før arbejdsfordelingen træder i kraft (og gerne før, hvis muligt) sendes til Dansk Industri og CO-industri til orientering og til de respektive fagforbund, som lokalaftalerne omhandler.

Sammen med lokalaftalen skal virksomheden sende det særlige anmeldelsesskema, der er optrykt i Industriens Overenskomst bilag 2 samt AB 292 (Anmeldeblanket til Jobcenteret) og AB 293 (Navneliste til Jobcenteret). Dokumenterne kan downloades på nederst på siden om arbejdsfordeling.

Hvis lokalaftalen, skema og navneliste ikke er sendt inden for fristen, så udskydes ikrafttrædelsestidspunktet med to dage.

Parterne er enige om at anbefale de lokale parter at anvende skabelonen til arbejdsfordeling herunder. 

Overenskomster

Organisationsaftale om arbejdsfordeling på Industriens Overenskomst

Hent

Skabeloner

Lokalaftale om fravigelse af Industriens Overenskomsts regler om arbejdsfordeling - COVID-19

Hent

Skabeloner

Indberetningsskema til arbejdsfordeling

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter