Foto: Colourbox

20.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige speditør efter varsling af forældreorlov

Ligebehandlingsnævnet mente ikke, at det var i strid med ligebehandlingsloven, at en virksomhed opsagde en speditør på grund af en stram økonomi, selv om medarbejderen kort forinden havde varslet forældreorlov.

Om sagen

En speditør var ansat i virksomhedens bilafdeling. Den 18. juni 2018 blev speditøren far og gik på 14 dages fædreorlov umiddelbart derefter. Den 10. august 2018 meddelte medarbejderen virksomheden, at han ønskede at holde otte ugers forældreorlov fra den 18. marts 2019.

Den 30. august 2018 blev medarbejderen opsagt på grund af virksomhedens dårlige økonomi.

Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet, fordi han mente, at der var en sammenhæng mellem hans ønske om at udnytte retten til forældreorlov og opsigelsen. Han mente ikke, at opsigelsen skyldtes økonomiske vanskeligheder i virksomheden.

Virksomheden fastholdt, at opsigelsen var saglig begrundet og fremlagde dokumentation for den dårlige økonomiske situation. De redegjorde for, at den væsentligste del af medarbejderens arbejdsopgaver var bortfaldet. Speditøren var desuden den medarbejder, der lavede mindst, og derfor kunne han bedst undværes.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må opsige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Ligebehandlingsnævnet frifandt virksomheden. Virksomheden havde dokumenteret, at opsigelsen skyldtes økonomiske vanskeligheder, og at det derfor var nødvendigt at opsige et antal medarbejdere i afdelingen, hvor medarbejderen var ansat.

Nævnet lagde endvidere desuden vægt på, at medarbejderens arbejdsopgaver var bortfaldet, fordi en eksklusiv samarbejdsaftale for nyligt var ophørt. Ligebehandlingsnævnet vurderede på den baggrund, at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var helt eller delvis begrundet i medarbejderens ønske om afholdelse af forældreorlov mere end et halvt år senere.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. november 2019 i sag nr. 18-68535.

DI's råd

Afgørelsen viser , at en virksomhed kan afskedige en medarbejder, der har varslet eller ønsket orlov, hvis virksomheden kan løfte den omvendte bevisbyrde for, at afskedigelsen var sagligt og rimeligt begrundet. 

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter