Foto: Colourbox

11.05.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Sælger ikke opsagt på grund af etnisk oprindelse

Østre Landsret gav en virksomhed medhold i, at der ikke var skelet til etnisk oprindelse, da virksomheden skulle gennemføre en række opsigelser.

Nødvendigt med færre sælgere

En sælger var ansat i en virksomhed, der sælger mobiltelefoner i hele Danmark. Virksomheden traf beslutning om at åbne en ny ”flagship store” i det storcenter, hvor sælgeren arbejdede. I den nye ”flagship store” skulle kunderne som noget nyt kunne få repareret deres mobiltelefoner og købe tv og computere.

Der ville fremover være brug for færre mobiltelefonsælgere, og et af udvælgelseskriterierne var, om sælgeren ikke havde udvist den rette agtpågivenhed i forhold til at sikre, at kunden ikke ville snyde med ID etc.

Ønskede anden salgskultur

Virksomheden opsagde fire medarbejdere, der alle havde haft kritisable salg. De var alle af anden etnisk oprindelse end dansk, og der var efter opsigelserne kun én tilbage i butikken med en anden etnisk oprindelse end dansk.

Chefen fik i forbindelse med opsigelserne sagt, at udvælgelsen var begrundet i, at man i virksomheden gerne vil have ”en anden kultur”, men fik hurtigt præciseret, at han henviste til ”salgskultur”.

Forbund klagede over forskelsbehandling

En opsagt medarbejders fagforening gjorde gældende, at medarbejderen var blevet forskelsbehandlet på grund af etnisk oprindelse og henviste særligt til de opsagte medarbejderes udenlandsk klingende navne.

Det bestred virksomheden og henviste til, at virksomhed havde et stort antal medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk og fremlagde dokumentation herfor.

Derudover gjorde virksomheden gældende, at begrebet ”kultur” bliver brugt i mange forskellige sammenhænge hos virksomheden, og at opsigelsen var objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde dette formål var hensigtsmæssige og nødvendige.

Virksomheden frifundet i byret og landsret

Københavns Byret frifandt virksomheden. Retten fandt, at virksomheden som arbejdsgiver må gives et vist råderum til at vurdere, hvilke medarbejdere der er bedst kvalificerede til at varetage de nye opgaver. Retten fandt efter bevisførelsen, at forbundet ikke havde påvist faktiske omstændigheder for, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Østre Landsret stadfæstede byretsdommen og tilføjede i sin begrundelse, at det ikke havde betydning, at medarbejderen ikke var blevet gjort bekendt med det kritisable salg.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 17. april 2020 i sag BS-19118/2019-OLR.

DI's råd

Dommen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheden inden en opsigelsesrunde fastlægger objektive og saglige kriterier for udvælgelsen af de medarbejdere, der bedst kan undværes i forhold til den fremtidige drift. 

Derudover viser dommen, at den omstændighed, at den opsagte medarbejder var af anden etnisk oprindelse end dansk, ikke i sig selv var tilstrækkelig til, at medarbejderens/fagforeningens delte bevisbyrde var løftet. 

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter