Foto: Colourbox

09.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ulovligt at opsige medarbejder, der skulle i fertilitetsbehandling

En optiker, som led af sygdommen endometriose og skulle i gang med fertilitetsbehandling, havde ved opsigelse været udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, men ikke handicap. Hun blev derfor tilkendt en godtgørelse på 270.000 kr. svarende til ni måneders løn.

Optikeren blev ansat hos virksomheden den 1. marts 2016. I oktober 2017 havde optikeren to sygedage som følge af mavesmerter. Efter flere lægeundersøgelser i starten af 2018, fik optikeren konstateret endometriose.

Lidelsen endometriose er dannelse af arvæv ved livmoderen, som kan medføre barnløshed. Lidelsen kan behandles ved fertilitetsbehandling, og optikeren begyndte derfor et udredningsforløb i marts og april 2018 med henblik på at begynde i fertilitetsbehandling. 

Opsagt på grund af nedskæringer

Optikeren blev opsagt fra sin stilling den 25. april 2018 under henvisning til økonomiske nedskæringer i afdelingen.

Under et møde mellem virksomheden og optikerens faglige organisation uddybede virksomheden begrundelsen for opsigelsen og henviste til, at optikeren havde det laveste antal synsprøver pr. time sammenlignet med de øvrige optikere.

Dette forklarede optikeren imidlertid med, at hun havde haft sygedage i perioden, samt at hun havde været beskæftiget med en række andre arbejdsopgaver herunder linsekontrol og bestilling af linser.

Klagede over forskelsbehandling

Optikeren indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at hun ved opsigelsen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og på grund af køn i strid med forskelsbehandlingsloven. 

Sygdom var ikke et handicap

Optikeren havde på tidspunktet for opsigelsen haft otte sygefraværsdage i 2017 og ni sygefraværsdage i 2018.

Ligebehandlingsnævnet nåede på denne baggrund frem til, at optikeren ikke på tidspunktet for opsigelsen havde begrænsninger af en varighed, der kan betegnes som lang, og hendes sygdom udgjorde derfor ikke et handicap i lovens forstand.

Optikeren fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

SMS’er viste kendskab til fertilitetsbehandling

Under sagen fremlagde optikeren SMS-korrespondance mellem hende og de to partnere i virksomheden. Korrespondancen dokumenterede, at virksomheden i forbindelse med optikerens sygefravær flere gange var gjort bekendt med, at hun var i et udredningsforløb med henblik på fertilitetsbehandling.

Den tidsmæssige sammenhæng mellem SMS’erne og opsigelsen blev af Ligebehandlingsnævnet vurderet tilstrækkelig til, at optikeren havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der ved opsigelsen var blevet lagt vægt på, at optikeren skulle i fertilitetsbehandling.

Det var herefter virksomheden, som skulle løfte bevisbyrden for, at der ikke hverken helt eller delvist ved opsigelsen var blevet lagt vægt på, at optikeren skulle i fertilitetsbehandling.

Kunne ikke dokumentere inkompetence

Da virksomheden ikke fremlagde andet end statistik for udførte synstest som dokumentation for, at optikeren var mindre kompetent end de øvrige medarbejdere, nåede Ligebehandlingsnævnet frem til, at virksomheden ikke havde løftet sin bevisbyrde.

Optikeren blev på denne baggrund tildelt en godtgørelse på 270.000 kr. svarende til ni måneders løn for forskelsbehandling på grund af køn, hvilket er i overensstemmelse med praksis i lignende sager.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på ligebehandlingsnævnets afgørelse af 22. januar 2020 i sag nr. 18-68528.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere praksis, og den understreger, at forundersøgelser forud for fertilitetsbehandling ikke er omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingslovens § 9 om opsigelse af gravide samt ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde ved afskedigelse under graviditet.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter