Foto: Getty Images
10.07.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny mulighed for opholdstilladelse ved arbejdsmarkedstilknytning

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget en ny opholdsordning for flygtninge, familiesammenførte og medfølgende familiemedlemmer, der får inddraget eller nægtet forlænget deres opholdstilladelse. Ordningen gælder pr. 1. juli 2020.

Medarbejderne kan blive

Hvis en medarbejder mister sit opholdsgrundlag som flygtning, familiesammenført eller som medfølgende familie, fordi tilladelsen bliver inddraget eller nægtet forlænget, er der nu indført en mulighed for, at medarbejderne kan blive i Danmark og i ansættelsesforholdet alligevel.

Med denne ordning får medarbejderne mulighed for at blive, så længe de er ansat i det samme ansættelsesforhold.

… under visse betingelser

Der er dog knyttet visses betingelser til ordningen. Medarbejderen skal have haft lovlig og uafbrudt beskæftigelse hos den samme virksomhed i mindst 2 år.

Derudover må medarbejderen ikke have modtaget offentlig hjælp til forsørgelse i strid med betingelserne i opholdstilladelsen.

Som altid skal løn- og ansættelsesvilkår være sædvanlige.

L 187 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere om ordningen hos nyidanmark.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter