Foto: Getty Images
15.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

I strid med reglerne at oplyse om årsag til opsigelse

Datatilsynet har i en sag udtalt alvorlig kritik af en virksomhed, der i forbindelse med pressens dækning af en opsigelsessag ønskede at informere egne medarbejdere om, hvorfor en medarbejder fratrådte.

Ballade om opsigelse

En virksomhed opsagde den 1. november 2018 en medarbejder, og forbundet gik ind i sagen, som endte ved arbejdsretten, fordi forbundet mente, at opsigelsen var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd.

Opsigelsessagen blev på foranledning af forbundet dækket i medierne, dog uden at den opsagte medarbejders navn blev nævnt i forbindelse med mediernes dækning.

Ligeledes blev der afholdt protestdemonstration foran virksomhedens hovedkontor.

Intern mail til chefer om sagen i medierne

Dette medførte, at en produktionschef i virksomheden skrev en e-mail til 17 andre ledere i virksomheden. Emnefeltet på e-mailen var ”3F sag i pressen”. I e-mailen fremgik bl.a.:

Hej alle

Som de fleste af jer formegentlig er bekendt med, har vi i øjeblikket en verserende sag kørende med 3F.

[resten af mailens indhold er ikke offentliggjort af hensyn til medarbejderen]

Klagede til Datatilsynet over behandling af personoplysninger

Forbundet klagede efterfølgende til Datatilsynet over virksomhedens behandling af personoplysninger i ovenstående e-mail. Efter forbundets udsagn blev e-mailen efterfølgende også hængt op i en skurvogn, hvilket virksomheden dog ikke var bekendt med.

Mailen burde ikke have indeholdt personoplysninger

Datatilsynet har i afgørelsen lagt til grund, at virksomheden i en intern e-mail har behandlet personoplysninger om en medarbejder i form af navn, årsag til opsigelsen, tidligere ansættelsesforhold og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Datatilsynet finder ikke i den konkrete sag, at virksomhedens behandling af personoplysninger, herunder fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9.

Efter tilsynets vurdering havde virksomheden ikke en legitim interesse i at behandle oplysninger om medarbejderens fratrædelse i sammenhæng med den sag, der verserede ved Arbejdsretten angående organisationsfjendtlig adfærd.

Endvidere fremgår det af afgørelsen, at idet databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 indeholder et absolut forbud mod at behandle oplysninger om fagforeningsmæssigt forhold, og ingen af undtagelserne i artikel 9, stk. 2, litra a-j kunne finde anvendelse, så havde virksomheden også overtrådt bestemmelsen om følsomme oplysninger.

Dog fandt Datatilsynet, at virksomheden godt kunne orientere om en igangværende konflikt med et navngivent fagforbund, der skabte uro på arbejdspladsen, men at en sådan orientering i så fald ikke må indeholde personoplysninger.

Virksomheder skal orientere om persondatapolitik (oplysningspligt)

I forbindelse med sagen kom det også frem, at virksomheden ikke havde opfyldt oplysningspligten over for medarbejderne. Oplysningspligten følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og artikel 14.

Virksomheden havde alene gjort deres oplysningspligt/persondatapolitik tilgængelig på virksomhedens intranet uden specifikt at henvise til den.

Afgørelsen viser således, at det er et krav, at medarbejdere får en e-mail eller lignende orientering med for eksempel et link til persondatapolitikken og/eller får den tilsendt via e-boks i forbindelse med ansættelsesforholdets begyndelse. Særligt når nogle medarbejdergrupper ikke har adgang til virksomhedens intranet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Datatilsynets afgørelse af 18. juni 2020 i sag nr. 2019-31-2250.

Skabeloner

Skabelon til personalepolitik om persondata

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter