Foto: Getty Images
21.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Raskmeldt stilladsmontør kunne ikke sendes hjem uden løn

Lokalaftalen var uklar, og derfor skulle en stilladsvirksomhed betale løn til en hjemsendt medarbejder, selv om virksomheden mente, at han havde raskmeldt sig for sent dagen før. Sådan lød afgørelsen i en faglig voldgift.

Stilladsmedarbejderen sygemeldte sig mandag den 19. august 2019. Han var fortsat sygemeldt den 20. august 2019, hvor han afleverede en tro- og loveerklæring om fraværet til virksomheden.

Raskmeldte sig samme dag som aflevering af tro- og loveerklæring

Om aftenen den 20. august kl. 18.43 ringede han til virksomheden for at raskmelde sig til den følgende dag. Da telefonen ikke blev besvaret, indtalte han en telefonbesked om raskmeldingen. Han mødte herefter på arbejde onsdag den 21. august.

Stilladsmontøren fik imidlertid at vide, at han havde raskmeldt sig for sent i henhold til en lokalaftale på virksomheden, og at han skulle tage hjem, da der ikke var arbejde til ham den pågældende dag.

Virksomheden betalte ham ikke løn for den 21. august, idet virksomheden anså dagen for en selvbetalt fridag.

Ifølge lokalaftalen skulle raskmeldingen ske kl. 12

Virksomheden hjemsendte medarbejderen med henvisning til en lokalaftale, hvor der stod, at raskmeldinger skulle ske dagen inden opstart, og at dette tilstræbes gjort inden kl. 12.

I lokalaftalen fremgik det også, at hvis en raskmelding skete efter kl. 12, var det ikke sikkert, at der var arbejde til medarbejderen den næste dag. Da medarbejderen raskmeldte sig kl. 18.43, så virksomheden sig berettiget til at hjemsende ham uden løn på arbejdsdagen, hvor han var mødt op.

Raskmeldingen var fyldestgørende

Da det i lokalaftalen fremgik, at raskmeldinger skulle tilstræbes gjort inden kl. 12 dagen forinden den planlagte genoptagelse af arbejdet, fandt arbejdsretten, at stilladsmontørens raskmelding måtte anses for fyldestgørende.

Virksomheden skulle derfor betale medarbejderen løn for den 21. august.

DI var ikke involveret i sagen. Sagen blev ført af Dansk Byggeri, som nu er en del af DI.

Nyheden er baseret på afgørelse i FV 2020.400 af den 11. juni 2020.

DI's råd

Som virksomhed bør man, når man udarbejder lokalaftaler, være meget opmærksom på at formulere sig klart og tydeligt. Det er vigtigt at sikre sig, at formuleringer ikke kan fortolkes på forskellige måder eksempelvis som i denne sag, hvor ordet ”tilstræbes” var udslagsgivende. Sørg for, at lokalaften fremsætter klare regler, så lignende situationer ikke opstår.

Kontakt altid DI for vejledning, eller benyt skabelonerne på DI.dk. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter