Foto: Colourbox
18.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Regulering af mindsteløn på vej fra EU

EU-kommissionen har annonceret, at den vil foreslå regulering af mindsteløn på europæisk plan. Det kan komme til at påvirke den danske aftalemodel betydeligt.

I sin State of the Union-tale den 16. september 2020 gentog kommissionsformand Ursula von der Leyen sit løfte om at sikre lønmodtagere i EU en mindsteløn. Derfor vil Kommissionen foreslå et værktøj, der kan sikre, at alle lønmodtagere er omfattet af en mindsteløn. Det er endnu uvist, om der bliver tale om bindende eller ikke-bindende regulering.

Stor betydning i Danmark

I Danmark er der ingen lovgivning, der regulerer mindsteløn. Aflønning aftales mellem arbejdsmarkedets parter i overenskomster sammen med øvrige arbejdsvilkår. Det vil derfor være yderst skadeligt for den danske model, hvis der kommer til at gælde regler for mindsteløn på EU-plan.

Af samme årsag arbejder DI for, at mindsteløn skal forblive et nationalt anliggende, og har derfor opfordret til, at Kommissionen ikke foreslår bindende regulering af mindsteløn, så vi kan bevare vores succesfulde aftalemodel.

Den danske fagbevægelse er sammen med den øvrige nordiske fagbevægelse enig i, at EU ikke skal regulere mindsteløn.

Kommissionsformanden har understreget, at hun er fortaler for nationale aftalemodeller som den danske, og at hun ønsker at respektere disse. Det er dog svært at forestille sig, hvordan det kan lade sig gøre, hvis der indføres bindende regulering på EU-plan.

DI følger sagen og orienterer, når der sker udvikling i den.

Se eller læs State of the Union-talen 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter