Billede: Colourbox
28.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Stor forskel i ytringsfrihed på private og offentlige arbejdspladser

Ytringsfrihedskommissionen har i en ny rapport konkluderet, at 27 pct. af offentligt ansatte har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som de mener, at offentligheden burde have kendskab til. For privatansatte er tallet kun 13 pct.

Kommission har undersøgt forholdene

Hos Ytringsfrihedskommissionen har ytringsfrihed på arbejdspladsen stået på dagsordenen.

Undersøgelsen fokuserer på kritisable forhold på arbejdspladsen, som ansatte mener, offentligheden bør have kendskab til, og om dårlige forhold er blevet påtalt i offentligheden. I undersøgelsen skelnes der mellem offentligt og privat ansatte.

Oplevet ytringsfrihed på arbejdspladsen

Rapporten viser, at de offentligt ansatte er overrepræsenteret i statistikkerne, og hele 29 pct. har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som de ansatte mener, at offentligheden bør have kendskab til. For de privat ansatte gælder det kun 13 pct. af de ansatte.

Det er ikke muligt at slå fast, om forskellene skyldes, at de offentligt ansatte oftere oplever dårligere forhold på arbejdspladsen, eller om det er, fordi de i højere grad mener, at offentligheden bør have kendskab til dårlige forhold på arbejdspladsen sammenlignet med privatansatte.

Kun omkring hver tiende privatansatte har påtalt kritisable forhold

Kommissionen har også undersøgt, om kritisable forhold på arbejdspladsen efterfølgende er blevet påtalt i offentligheden. Det viser sig, at kun 9 pct. af privatansatte har påtalt kritisable forhold, hvorimod tallet er oppe på hele 19 pct. for de offentligt ansatte.

Spørgeskemaer viser, at hovedårsagerne til ikke at påtale kritisable forhold primært har været frygten for at blive fyret, frygten for at blive anset som illoyal eller en forventning om, at ens arbejdsgiver ser negativt på offentlige udmeldinger om dårlige forhold på arbejdspladsen.

Nyheden er baseret på Justitsministeriets undersøgelse ”Ytringsfrihed i Danmark”, april 2020. DI har ikke været involveret i undersøgelsen 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter