Foto: Colourbox
26.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Berettiget at bortvise for at sove på vagten

En virksomhed bortviste en vagt for at sove i sin tjeneste. Retten i Glostrup fandt det bevist, at medarbejderen havde sovet i tjenesten, og at bortvisningen derfor var berettiget. Medarbejderen havde ikke modtaget en advarsel forud for bortvisningen.

Vagt faldt i søvn i tjenesten

En medarbejder i en vagtvirksomhed var på vagt sammen med nogle kolleger. Arbejdsopgaven bestod i at varetage sikkerheden hos en af vagtvirksomhedens kunder.

På et tidspunkt under vagten, i den arbejdsgiverbetalte frokostpause, konstaterede en af medarbejderens vagtkolleger, at medarbejderen sad og sov i sin bil.

Kollegaen tog derfor et billede af medarbejderen og sendte det til sin chef, som herefter bortviste den sovende medarbejder.

Forbundet mente imidlertid ikke, at medarbejderen havde sovet, og at bortvisningen derfor var uberettiget.

Tidligere hændelse

Medarbejderen havde et halvt år forinden episoden, som førte til bortvisningen, været vagt hos en anden kunde. Medarbejderen blev flyttet fra denne kunde, fordi kunden mente, at medarbejderen havde sovet på vagten. Dette kunne dog ikke dokumenteres.

Det var i orden at bortvise

Retten lagde primært vægt på fotoet af medarbejderen og forklaringen fra den kollega, som havde taget fotoet, samt den bortvistes egen forklaring. På det grundlag fandt retten det bevist, at medarbejderen sov i tjenesten.

Herudover lagde retten vægt på, at det blandt de ansatte i vagtvirksomheden var kendt, at det ville medføre bortvisning, hvis man sov under sin vagt. Retten fandt ikke, at der var undskyldelige grunde, som kunne berettige, at medarbejderen havde lagt sig til at sove på sin vagt.

Endelig fandt retten, at det var vigtigt, at der hos den pågældende kunde var et højt sikkerhedsniveau. Hvis sikkerheden blev kompromitteret, ville det, ud over at føre til en risiko for kunden, kunne føre til et tab af kontrakten.

Det var derfor berettiget at bortvise.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Retten i Glostrups dom af den 17. november 2020 i sag nr. BS-50168/2019-GLO.

DI's råd

Det er en betingelse for bortvisning, at der er tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Om dette er tilfældet afhænger af en konkret vurdering af omstændigheder i den konkrete sag. Dette gælder også, hvis en medarbejder har sovet under en vagt uden tilladelse eller undskyldelig grund og dermed har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter