Foto: Colourbox
04.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Chauffør havde ret til sygeløn under selvvalgt uddannelse

En faglig voldgift har afgjort, at en buschauffør, der blev syg under selvvalgt uddannelse, havde ret til sygekompensation efter overenskomsten.

En buschauffør deltog i selvvalgt uddannelse. Mens han var på selvvalgt uddannelse, blev han syg og sygemeldte sig.

Ingen løn under sygdom

Virksomheden afviste at udbetale løn under sygefraværet, da den hverken modtog støtte fra uddannelsesfonden (HTSK-fonden) eller løntabsgodtgørelse ved sygdom. Det fremgik af overenskomsten, at medarbejderen kun var berettiget til løn under selvvalgt uddannelse, i det omfang virksomheden modtog tilskud. Efter uddannelsesreglerne på overenskomsten blev støtten fra uddannelsesfonden og den offentlige løntabsgodtgørelse udbetalt via virksomheden.

Forbundet var ikke enig med virksomheden og indbragte sagen for faglig voldgift med påstand om, at medarbejderen havde ret til sygekompensation efter overenskomsten.

DI: Frihed uden løn ved selvvalgt uddannelse

Under sagen anførte DI, at medarbejdere ved selvvalgt uddannelse holder fri uden løn og alene modtager løn, i det omfang der udbetales støtte. Tanken ved indførelsen af selvvalgt uddannelse var netop, at virksomhederne ikke skulle påføres udgifter, når medarbejderne deltog i selvvalgt uddannelse.

Forbundet mente derimod, at selvvalgt uddannelse skulle sikre, at flere medarbejdere deltog i efteruddannelse. Derfor skulle medarbejdere ikke kunne risikere ikke at være berettiget til sygeløn, hvis de blev syge under selvvalgt uddannelse.

Overenskomstens uddannelsesbestemmelser tog ikke stilling til aflønningen ved sygdom under selvvalgt uddannelse.

Ret til sygekompensation – også under selvvalgt uddannelse

Dommeren gav forbundet medhold i, at medarbejderen havde ret til sygekompensation, selv om han var på selvvalgt uddannelse, da han blev syg.

I sin begrundelse lagde dommeren vægt på, at det ikke kunne være meningen, at medarbejdere, der valgte at deltage i selvvalgt uddannelse, skulle kunne stå uden indtægt i op til seks uger, hvis de blev forhindret i at deltage i uddannelsen på grund af sygdom.

Det blev ligeledes tillagt vægt, at HTSK-fonden ikke hidtil havde ydet støtte i sådanne tilfælde og i den konkrete sag havde afvist det.

Endelig lagde dommeren vægt på, at også bestemmelsens formål om at tilskynde medarbejderne til efteruddannelse understøttede formodningen om, at medarbejderne ikke derved skulle risikere at stå uden indtægt.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på afgørelse i faglig voldgiftssag af den 4. november 2020 i sag FV2020.989

DI's råd

Afgørelsen fortolker uddannelsesbestemmelserne på rutebilområdet, hvor medarbejderne deltager i selvvalgt uddannelse med støtte fra HTSK-fonden.  

Vær opmærksom på, at uddannelsesbestemmelserne varierer fra overenskomstområde til overenskomstområde, og at overenskomstparterne på visse andre områder, f.eks. Industriens Overenskomst, har taget stilling til, at medarbejdere ved sygdom under selvvalgt uddannelse ikke er berettiget til løn under sygdom, men kan være berettiget til støtte fra uddannelsesfonden, hvis fondens betingelser herfor er opfyldt.

Undersøg derfor, hvad der gælder efter jeres overenskomst, hvis en tilsvarende situation opstår – og kontakt DI for rådgivning, hvis der er tvivl om dette.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter