Foto: Colourbox
12.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Gravid smørrebrødsjomfru ulovligt opsagt

En gravid kvinde blev opsagt fra sin stilling som smørrebrødsjomfru hos et smørrebrøds- og cateringfirma. Opsigelsen fandt sted, kort tid efter hun havde oplyst, at hun var gravid. Hun klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet, der vurderede, at opsigelsen var ulovlig.

Opsagt med henvisning til sæsonafslutning og ordrenedgang

Kvinden blev ansat som smørrebrødsjomfru den 1. september 2018 hos en smørrebrøds- og cateringvirksomhed. Den 17. september 2018 fortalte smørrebrødsjomfruen sin chef, at hun var gravid.

Smørrebrødsjomfruen meldte sig syg den 8. oktober 2018. Den 15. oktober 2018 mødte hun på arbejde, men måtte gå hjem, da hun fik det dårligt igen. Den 23. oktober 2018 blev smørrebrødsjomfruen raskmeldt og mødte igen på arbejde.

Den 23. oktober 2018 blev smørrebrødsjomfruen opsagt med henvisning til sæsonafslutning og ordrenedgang.

Smørrebrødsjomfruen klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling pga. køn.

Kunne ikke løfte bevisbyrden

Ligebehandlingsnævnet gav smørrebrødsjomfruen medhold. Nævnet lagde vægt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem ansættelsen af smørrebrødsjomfruen i en tidsubegrænset stilling og virksomhedens varsling om ændringen samt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem oplysningen om hendes graviditet og opsigelsen.

Nævnet vurderede, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at smørrebrødsjomfruens graviditet ikke blev tillagt betydning ved beslutningen om at opsige smørrebrødsjomfruen. Derfor fik hun tilkendt en godtgørelse på 140.000 kr. svarende til ca. seks måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 24. juni 2020 i sag nr. 9537.

DI's råd

Denne sag viser, at det kan være vanskeligt for virksomheden at bevise, at en opsigelse af en gravid medarbejder har en saglig begrundelse, hvis der er en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem oplysning om graviditet og opsigelsen. Det er derfor af afgørende betydning, at virksomheden har den fornødne dokumentation for opsigelsens saglighed. Kontakt altid DI for juridisk vejledning, hvis I er i tvivl.

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter