Foto: Colourbox
18.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kommende far kunne ikke ophæve sin uddannelsesaftale

Tvistighedsnævnet har tilkendt en virksomhed erstatning for, at en elev uberettiget havde ophævet sin uddannelsesaftale, fordi han skulle være far og ville tage arbejde som ufaglært for at tjene flere penge.

Regler om opsigelse af uddannelsesaftaler

En uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven er, bortset fra prøveperioden i de første tre måneder, uopsigelig for både virksomheden og eleven/lærlingen. Det følger af erhvervsuddannelseslovens § 60.

For at ophæve en uddannelsesaftale kræver det derfor, at den anden part har misligholdt sine forpligtelser væsentligt. Dette princip gælder også, hvis det er eleven/lærlingen, der ønsker at ophæve sin uddannelsesaftale med virksomheden.

Udgangspunktet er, at den part, der uberettiget har ophævet uddannelsesaftalen, skal betale en erstatning til modparten. Når en lærling ophæver sin uddannelsesaftale, udgør denne erstatning typisk 14 dages løn, medmindre der foreligger skærpende omstændigheder.

Skulle være far

I denne sag havde en chaufførlærling været lærling i et år, da han pludselig og uden forvarsel oplyste virksomheden pr. telefon, at han ønskede at ophæve sin uddannelsesaftale omgående.

Lærlingen oplyste, at han skulle være far, og at han derfor havde brug for at tjene flere penge. Desuden oplyste lærlingen, at han derfor skulle arbejde som ufaglært.

Virksomheden forsøgte at tale lærlingen fra at ophæve uddannelsesaftalen og tilbød ham flere arbejdstimer, som kunne skaffe lærlingen et højere forsørgelsesgrundlag. Herudover oplyste virksomheden til lærlingen, at de ville rejse krav om erstatning, hvis han ophævede uddannelsesaftalen.

Lærlingen fastholdt sin beslutning og ophævede derfor uddannelsesaftalen omgående den pågældende dag.

Virksomheden anlagde sag mod lærlingen

Virksomheden holdte ord og lagde sag an mod lærlingen med krav om erstatning for en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Under sagen krævede virksomheden en erstatning svarende til en måneds løn, da virksomheden mente, at der forelå skærpende omstændigheder, idet:

  • ophævelsen skete uden forvarsel til stor gene for driften
  • lærlingen var blevet advaret om erstatningskravet, hvis han ophævede uddannelsesaftalen uberettiget.

Godtgørelse til virksomheden

Tvistighedsnævnet gav virksomheden medhold i, at der var tale om en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, da virksomheden ikke havde misligholdt sine forpligtelser over for lærlingen.

Efter fast praksis fastsatte Tvistighedsnævnet dog erstatningen til 14 dages løn. I den forbindelse bemærkede Tvistighedsnævnet, at en uddannet chauffør med samme anciennitet normalt havde et opsigelsesvarsel på syv kalenderdage. Virksomheden var derfor vant til mere eller mindre pludselige fratrædelser.

Virksomhedens orientering om retsforfølgelsen ved lærlingens ophævelse udgjorde ikke i sig selv en skærpende omstændighed.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Tvistighedsnævnets kendelse den 14. december 2020 i sag 48.2019.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at uopsigeligheden i erhvervsuddannelsesloven gælder både for virksomheden og lærlingen/eleven.

Videre viser afgørelsen, at erstatningen i sådanne sager som udgangspunkt udgør 14 dages løn, og at det kræver skærpende omstændigheder at fravige dette udgangspunkt.

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter