Foto: Colourbox
18.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ledere havde ikke krav på 700.000 kr. i løn

Der var ikke krav om, at ledere, som var omfattet af en overenskomst, skulle have en løn på 700.000 kr., hvis de havde et vilkår i deres kontrakt om, at de ikke havde nogen højeste arbejdstid. Der var heller ikke hjemmel til efterbetaling i overenskomsten.

Automatisk ingen højeste arbejdstid, hvis løn over 700.000 kr.

I en virksomhedsoverenskomst fremgår det, at en medarbejder, der har en løn på 700.000 kr., automatisk har et vilkår om, at vedkommende ikke har nogen højeste arbejdstid.

Jobløn kunne også aftales

Der er også en bestemmelse i overenskomsten om, at der for andre medarbejdere kan aftales jobløn. I så fald skal en række formelle betingelser være opfyldt, herunder at der fastsættes et tillæg for at være på jobløn.

Ledere må ikke ud fra en samlet vurdering stilles dårligere

For ledere fremgår det af overenskomsten, at de kan ansættes på en standardkontrakt, der er et bilag til overenskomsten.

Vilkårene i kontrakten må dog ikke ud fra en ”samlet vurdering” stille lederen dårligere end efter overenskomsten.

I selve standardkontrakten står der, at vilkår, der ikke udtrykkeligt fremgår af kontrakten, kan aftales individuelt mellem chefen og den kontraktansatte leder. I den forbindelse er ”overenskomstens bestemmelser at betragte som minimumsbestemmelser”.

Krav om differencen mellem aktuel løn og 700.000 kr.

En leders forbund mente på denne baggrund, at en leder ikke kunne ansættes uden højeste arbejdstid med en løn under 700.000 kr. Og de rejste derfor krav om differencen mellem hans løn og 700.000 kr. om året.

Den pågældende chef steg ca. 3.500 kr. i løn om måneden, da han blev chef, og han fik en løn, der var væsentligt højere end minimumlønnen i overenskomsten for menige medarbejdere, selv om pensionssatsen var 10 pct. for chefer og 17 pct. for menige medarbejdere.

Alle ledere på den pågældende overenskomst var ansat uden højeste arbejdstid.

Lederen og dennes chef skal vurdere, om vilkår er lige så gode som overenskomsten

Dommeren i den rejste faglige voldgift nåede frem til, at det var lederen og hans chef, der skulle vurdere, om vilkårene i kontrakten ud fra en samlet vurdering stillede lederen lige så godt som overenskomsten.

Formuleringen i standardkontrakten om ”minimumsbestemmelser” havde ikke, som påstået af lederens forbund, et selvstændigt indhold i forhold til overenskomstens bestemmelse om en ”samlet vurdering”.

Dommeren tilkendegav også, at hvis det ud fra en samlet vurdering ikke havde været rimeligt med den aftalte løn, hvilket dog var tilfældet her på grund af oplysningerne om lønnen, kunne lederen kræve en genforhandling af lønnen. Han kunne ikke kræve efterbetaling. Virksomheden havde gjort gældende, at der ikke var hjemmel til efterbetaling i overenskomsten.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af 26. november 2020 i FV2019.808.

DI's råd

Sagen viser, at det er relevant at se på, hvad formålet med overenskomstbestemmelser har været. Her blev det slået fast, at formålet ikke havde været, at alle ledere på overenskomsten skulle have en løn over 700.000 kr., hvilket ville have været resultatet, hvis deres forbund havde fået medhold, da ingen af dem havde nogen højeste arbejdstid.

Derudover viser sagen også, at der altid skal være hjemmel til at kræve efterbetaling til en medarbejder.

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter