Arkivfoto

Foto: Colourbox
12.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovligt at varsle konflikt mod virksomhed dækket af overenskomst

Arbejdsretten har afgjort, at det var lovligt, at et forbund varslede konflikt mod en taxivirksomhed, selv om virksomheden allerede var dækket af en overenskomst. Konfliktvarslet var lovligt, fordi virksomhedens overenskomst var indgået af et fagforbund, der ikke hørte under samme hovedorganisation.

Mente at strejke- og blokadevarsler var ulovlige

Den konkrete sag handlede om en taxivirksomhed, som blev mødt med strejke- og blokadevarsler fra 3F, der krævede, at virksomheden tiltrådte en 3F-overenskomst.

Virksomheden var allerede dækket af en anden overenskomst og mente derfor, at forbundets varsler om strejke- og blokade var ulovlige, blandt andet fordi de afgivne varsler ikke indeholdt oplysninger om, hvilken overenskomst der var tale om.

Sagen blev herefter behandlet i Arbejdsretten.

Fast praksis på det arbejdsretlige område

Arbejdsretten fandt, at 3F varslede konflikten for at få virksomheden til at tiltræde den brancheoverenskomst, som 3F havde indgået med Arbejdsgiverforeningen for Taxikørsel i Danmark under DI.

Arbejdsretten fandt endvidere, at virksomheden kendte den pågældende brancheoverenskomst, og at taxivirksomheden lå inden for 3F's naturlige faglige område.

Arbejdsretten bemærkede under sagen, at det på det arbejdsretlige område er fast praksis, at et fagforbund kan iværksætte konflikt for at opnå overenskomst, selv om den pågældende virksomhed allerede er dækket af en overenskomst med et andet fagforbund, der ikke hører under samme hovedorganisation, i dette tilfælde FH.

Arbejdsretten fandt intet grundlag for at fravige denne faste praksis. Arbejdsretten afgjorde derfor, at 3F's konfliktvarsler over for virksomheden var lovlige.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er blandt andet baseret på Arbejdsrettens afgørelse i sagsnummer - AR2020.0453.

DI's råd

Beskyttet mod grænsestridigheder mellem forbund inden for FH

Som virksomhed kan man blive mødt med varsel om konflikt i flere tilfælde.

Det typiske vil være, at man som virksomhed ikke er dækket af overenskomst, og at et forbund derfor varsler strejke og blokade for at få virksomheden til at tiltræde en overenskomst.

Som denne sag viser, kan en virksomhed dog også blive mødt med et lovligt konfliktvarsel, selv om den allerede har en overenskomst, der dækker arbejdet. Dog vil et sådant konfliktvarsel kun være lovligt, hvis der er tale om et forbund, der ikke er under samme hovedorganisation.

Det betyder, at en virksomhed som udgangspunkt ikke kan blive mødt af et krav fra et fagbund under FH, f.eks. 3F, HK eller Dansk Metal, hvis de allerede har overenskomst med et andet forbund under FH for det samme arbejde.

Hvis din virksomhed er medlem af DI og modtager et konfliktvarsel, skal I straks kontakte DI for at få rådgivning om, hvordan I håndterer det. 

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter